วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

                  เช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2564  เพื่อนสหธรรมมิกทั้ง 2 รูป ได้เดินทางกลับวัด ที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อจำพรรษาในฤดูฝนนี้ (2564) รวมเป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนเต็ม ที่ท่านได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดงยางแห่งนี้  ข้อคิดข้ออรรถข้อธรรม ปณิธานการดำเนินชีวิตของนักบวช ที่ท่านได้รับตลอดหนึ่งเดือนเต็มนี้  หากได้รับการเจียระไนให้เหมาะสม นำไปปฏิบัติต่ออย่างถูกต้อง เชื่อว่าจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยจากการครอบงำของโลกธรรมทั้งแปดได้ เป็นเนื้อนาบุญในพุทธศาสนาต่อไป

เดินทางกลับเปลี่ยนจุดสลิงยึดไฟโซล่าเซลล์
 

                  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ทางวัดได้ปรึกษาช่างไฟเรื่อง "จุดสลิงยึดเสาไฟที่ปลอดภัย" ในที่สุดต้องซื้อเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์เพิ่มเพื่อเปลี่ยนจุดที่ปลอดภัย  ขณะนั้นคุณปัญญดา สัมมิตร (แม่ล้อม), คุณรุ่งฤดี หวลจันทึก (แม่มอญ), มาทำบุญถวายภัตตาหารที่วัดทราบเรื่อง จึงเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการนี้ถวายเงินจำนวน 4,000 บาท  แล้วคุณสมพงษ์ ช่างไฟ ก็ดำเนินการเข้าเมืองไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมีตู้ไฟเป็นต้น สำหรับการติดตั้งระบบไฟต่างๆเป็นขั้นตอนสุดท้าย  วันต่อมารถส่งเสาไฟเข้าวัด แล้วจุดยึดเสาไฟฟ้าด้วยลวดสลิงในป่าก็เริ่มขึ้น

เจ้าภาพเสาไฟ(เพิ่ม)คุณสมพงษ์ ช่างไฟจุดสลิงยึดเสาไฟในป่า

                  ไฟฟ้าขั้นตอนสุดท้ายเริ่มเดือนกรกฎาคม 2564 ค่าอุปกรณ์ที่ซื้อไปแล้วขณะนี้ (ถึง 4 กรกฎาคม 2564) จำนวน 20,478 บาท  จึงแจ้งให้เจ้าภาพทุกท่าน ที่ทำบุญร่วมกันสร้างแสงสว่าง ตั้งแต่ทอดผ้าป่าวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน ทราบโดยทั่วกัน  เจริญพร.

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

         คุณชุลินดา(แม่ณี) ม่วงมี ทำบุญถวายปลาหมึกแห้ง 1 กิโลกรัม (สั่งซื้อที่ลาซาด้า) + ไฟโซล่าเซลล์ 1 ชุด  รวมเป็นเงินจำนวน  2,000 บาท

 
 
บันทึกในไดอารี่