วันที่ 10 กันยายน 2562

                  ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา  มีฝนตกหนักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ระบบสายไฟต่างฯที่เดินไม่ได้มาตรฐานภายในวัดป่าได้รับความเสียหาย  เป็นเหตุให้ไฟฟ้าภายในวัดบางวัน และบางวัน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีน้ำใช้  จนถึงวันนี้ระบบน้ำระบบไฟได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นตามอัตภาพ

                  โดยมีคุณดวงธร คู่มาลา พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญบริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท,   คุณสุภาณี นิมงคล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญบริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท,  ให้วัดมีเงินจ้างช่างและซื้ออุปกรณ์  สำหรับการแก้ไขซ่อมแซมในครั้งนี้  ผ่านคุณกาญจนา ศรกุล (สะพานบุญ)

คุณดวงธร คู่มาลาคุณสุภาณี นิมงคลสายไฟ 500 เมตร
เช้าวันพระคุณกาญจนา ศรกุลพายุลูกแรก

                  เมื่อถึงวันศีลวันพระก็มีศรัทธาญาติโยมชาวบ้านในละแวกไกล้เคียง ต่างก็มาร่วมจำศีลภาวนาในที่ป่าดงยาง การบำเพ็ญเพียรสร้างบุญบารมีในพุทธศาสนามีอยู่หลายวิธี หลายระดับ  ขึ้นอยู่กับจริตนิสัย พลังความพร้อม ของแต่ละคนที่มีมากน้อยแตกต่างกันไป  แต่สิ่งที่ควรรู้ ควรเห็น ควรมี  "คือความเชื่อความมั่นใจ"  ชนิดไม่สงสัย ไม่ลังเลไดฯทั้งสิ้น  ซึ่งคุณสมบัติชนิดนี้อยู่เหนือความหวัง  "มีความสงบความเป็นอิสระอย่างมั่นคง ในความเป็นปัจจุบัน"

 

 

ดิน น้ำ ลม ไฟ

         ธรรมะ ธรรมชาติ  ของดิน น้ำ ลม ไฟ ที่เกิดขึ้น  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
บันทึกในไดอารี่