วันที่ 11 กรกฎาคม 2564

                  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ได้ทำบุญวันครบรอบจดจัดตั้ง "บริษัท เอพีเอ็น เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด" โอนเงินเข้าบัญชีจำนวน 5,997 บาท  วันต่อมา (10 กรกฎาคม 2564) ทางวัดได้เบิกเงินบางส่วน นำไปซื้อกระติกต้มน้ำร้อน, กาแฟ, (ตามในภาพ) เป็นต้น

คุณพัชรียาคุณพัชรียาคุณพัชรียา ทำบุญ

                  เช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  คุณปัญญดา (แม่ล้อม) สัมมิตร และคุณทองล้วน (พ่อล้วน) เดชบุรัมย์ ได้มาทำบุญถวายภัตตาหาร อุทิศส่วนบุญให้บุตรสาวที่ล่วงลับไปแล้วคือ นางสาวพรธิดา เดชบุรัมย์ (น้องมะเหมี่ยว) อีกทั้งเป็นเจ้าภาพซื้อไฟโซล่าเซลล์ 1 ชุด ราคา 1,000 บาท

แม่ล้อม - พ่อล้วนน้องมะเหมี่ยวไฟโซล่าเซลล์

                  ปัจจัย 4 เป็นที่พึ่งทางกาย ถึงจะมีมากเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้จิตใจมีความอิ่มความพอได้  การพัฒนาชีวิตให้ตั้งอยู่บนเส้นทางของความดีรู้จักแบ่งปัน รู้จักให้ พัฒนาความดีให้เป็นบุญ พัฒนาบุญให้เป็นกุศล และพัฒนาบุญกุศลให้ยิ่งๆขึ้นสู่ความบริสุทธิ์ต่างหาก จึงจะสามารถทำให้ชีวิตพบกับความอิ่มความพอได้  คำสอนในพุทธศาสนาจึงมีแนวทางการพัฒนาชีวิตไปตามลำดับคือ ทาน, ศีล, ภาวนา,  ผู้ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาดีแล้ว ช่วงโรคติดต่อโควิด-19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบันนี้ ย่อมไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต กลับเป็นโอกาสให้สร้างและพัฒนาความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปอีกด้วย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญถวายเงิน โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย  เป็นค่าน้ำค่าไฟวัดป่า ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญวันจดจัดตั้ง "บริษัท เอพีเอ็น เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด" โอนเงินเข้าบัญชี  5,997 บาท   สาธุ สาธุ สาธุ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

        คุณปัญญดา (แม่ล้อม) สัมมิตร  ทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อไฟโซล่าเซลล์ 1 ชุด  จำนวนเงิน  1,000 บาท 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

         คุณชุลินดา(แม่ณี) ม่วงมี ทำบุญถวายปลาหมึกแห้ง 1 กิโลกรัม (สั่งซื้อที่ลาซาด้า) + ไฟโซล่าเซลล์ 1 ชุด  รวมเป็นเงินจำนวน  2,000 บาท

 
บันทึกในไดอารี่