วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

                  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลมาฆะบูชาวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 จบลง  "สัจธรรม"ความไม่เที่ยงของทุกฯสิ่งอย่างที่มีการเกิดขึ้น  มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทุกฯสังคม   ศาสตร์แห่งการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างชาญฉลาด สามารถแก้ไขโรคที่เกิดขึ้นทางใจได้  จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์  คำสอนในพุทธศาสนาที่นำมาปฏิบัติอย่างถูกต้องอยู่ในดวงจิตของผู้ใด  ย่อมก่อให้เกิดสติและปัญญา  ดวงจิตของผู้นั้นย่อมเป็นอิสระ อยู่เหนือกาลเวลา เหนืออุปสรรคทั้งปวง เป็นแบบอย่าง เป็นแสงสว่างให้กับผู้แสวง ได้ค้นหาอีกต่อไป

โอวาทวันเปิดงานคืนวันมาฆะบูชา.เดินจงกลม
บนน่านฟ้าเมืองร้อยเอ็ดถึง 19.06 น.
พ่อจ่อยวันเดินทางพ่อจ่อยวันกลับที่วัดป่าดงยาง

                  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ กำหนดเดินทางกลับ   เมื่อวันนั้นมาถึง รายละเอียดการเดินทางรู้ถึงบุคคลผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  ตั๋วรถทัวร์ที่จองไว้ได้ถูกยกเลิก  เปลี่ยนเส้นทาง เวลา 19.06 น. ถึงสนามบินร้อยเอ็ด ระลึกถึงอุปการะคุณที่ได้รับอีกครั้ง "ขอบคุณ ขอบคุณมากฯ คุณทิพย์สุดา แอร์เอเชีย"

                  พ่อจ่อย (มาทั้งครอบครัว) มารับที่สนามบิน  เป็นทั้งผู้มาส่งวันเดินทาง - มารับวันกลับ   ถึงวัดป่าดงยางทำหน้าที่อีกหลายฯอย่างเพื่อตอบแทนคุณพุทธศาสนา  ถ้อยคำประโยคที่เตือนสติอยู่ตลอดเวลาคือ "เสียงที่ดังมาจากเบื้องบนว่า เรามีคุณวิเศษอะไรอาหารอันประณีตเหล่านี้จึงมาอยู่เบื้องหน้าของเรา" พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

 
 
บันทึกในไดอารี่