วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

                  เมื่อวานนี้ (13 พฤษภาคม 2562) การก่อสร้างกุฏิกรรมฐาน เสร็จสมบูรณ์ 100%  รวมจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์จำนวน 290,560 บาท,  รวมจ่ายค่าแรง (ช่างรับเหมา) จำนวน  178,000 บาท,  รวมยอดรายจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน  468,560 บาท.   รายละเอียดเพิ่มเติม

วันเริ่มสร้างวันต่อฯมาวันเสร็จงาน

                  "กุฏิกรรมฐาน" และ "กุฏิศรีธน"  ได้เริ่มเกิดขึ้นด้วยจิตเป็นบุญกุศล เลื่อมใสศรัทธา ในบวรพุทธศาสนาของ  คุณอมร ปลั่งแสงมาศ และบุตรสาว (น้องปราง) มีเจตนาที่จะสร้างกุฏิกรรมฐาน (สำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน) ขึ้นมา   บัดนี้กุฏิทั้ง 2 หลัง ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จะได้ทำพิธีถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาในวันเวลาอันใกล้นี้  ซึ่งจะได้แจ้งวันเวลาทำพิธีถวาย ในโอกาสต่อไป.

           

                  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  การก่อสร้างกุฏิกรรมฐาน  เสร็จสมบูรณ์ 100%

   
          
 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  และสร้าง "กุฏิศรีธน"

 
 
 
รายละเอียด ค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงช่าง (กุฏิกรรมฐาน)
       
  
 

 

ความคืบหน้าการก่อสร้างกุฏิกรรมฐาน

         รวมภาพ - รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรงช่าง

 

 

 

คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

         ปณิธานที่ตั้งใจ และเดินไปข้างหน้า  กับองค์ภาวนา พุทธานุสสติ    ภาพและรายละเอียด

 

 
 
บันทึกในไดอารี่