วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

                 โครงการสร้างรั้วกันวัวจบลง (พักไว้ก่อน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561  หลังจากนั้นหลวงตาเก็บงาน (ลากเสาปูน) ตามรูปภาพ   คงจะสร้างความลำบากใจให้กับวัวทั้งหลายเป็นแน่แท้  เค้าคงจะไม่สามารถเข้าไปใช้เป็นคอกวัวอีกต่อไปได้

         

                 คุณสถาปนิก (นามแฝง) ไม่ประสงค์ออกนาม เจ้าภาพโครงการ "สร้างรั้วกันวัว"   รายจ่ายค่าวัดุอุปกรณ์ - ค่าแรง  วัดป่าดงยางแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่สำหรับผู้แสวง ที่มองเห็น  ที่หลวงตาเรียกว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น"

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

                 โครงการสร้างรั้วกันวัววันนี้  เมื่อวันที่ 13 ที่ผ่านมา ได้ปลูก "ต้นดอกแก้ว" บูชา   จึงเป็นที่มาของชื่อกุฏิสงฆ์หลังนี้ว่า "กุฏิดอกแก้ว"   การก่อสร้างวันนี้  ช่างอยู่ระหว่างการเชื่อมกรอบตาข่ายสำหรับติดตั้งตามช่องรั้วช่องต่างฯ  ส่วนช่องที่ขึงลวดหนามช่างได้ขึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

                               
 
รวมรายจ่าย - โครงการสร้างรั้วกันวัว
 
บันทึกในไดอารี่