คุณมะปราง ภมรมาศ_กับความเบิกบานที่ช่างได้รับค่าแรง

คุณอมร (บิดา)_มะปราง (บุตร)งานช่าง_ฝ้าเพดานในห้องวันนี้

                เวลา 10.35 น.วันนี้ (21 ธันวาคม 2560) ขณะกำลังจะทำภัตกิจ (ฉันภัตตาหาร 3 จังหวัด) คุณมะปราง, คุณอมร ปลั่งแสงมาศ พร้อมครอบครัว ได้ติดต่อมาทางไลน์ และร่วมทำบุญสมทบสร้างกุฏิ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท.  ทางวัดจึงได้แจ้งให้ช่างที่กำลังทำงานอยู่ทราบว่า วันนี้ช่างจะได้รับค่าแรงที่ค้างอยู่จำนวนสามพันบาท  สิ่งที่บุรุษไปรษณีย์ (ตัวหลวงตาเอง) เห็นคือ "ความดีอกดีใจ ทำงานอย่างขมักเขม็นของช่างมากยิ่งขึ้น"

 
 

4 สังเวชนียสถาน_อินเดีย

 
 

                อีกครั้งหนึ่งที่เขาดงคสิริ_ประเทศอินเดีย (25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560) การแสดงอีกบทบาทหนึ่งที่โอกาสเปิดให้ กับการจำพรรษาที่วัดไทยสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดียตลอด 5 เดือน  "ในภาพ"_ขณะพาคณะเดินขึ้นสู่เขาดงคสิริ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่นานถึง 6 ปี ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด  พระองค์ทรงลำบากมากตั้งแต่ครั้งสมัยเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นต้นมา เป็นแบบอย่างการสู้ชีวิต ไม่ย่อท้อกับอุปสรรค มีปณิธานอันเด็ดเดี่ยวและมั่นคง  ทุกครั้งที่ระลึกถึงพระองค์ หัวใจดวงนี้ก็มีพลังกับการเดินไปข้างหน้า และเดินไปข้างหน้าอีกต่อไป...