กำหนดทอดผ้าป่าสร้างแสงสว่างเข้าวัด 13 เมษายน 2564  การไฟฟ้าได้ขยายเขตสำหรับเกษตรกร เสาไฟต้นสุดท้ายมาถึงหน้าวัด  โยมถนอมรัฐ ชลอเลิศ กับคณะญาติธรรม ได้พากันมาปรึกษาเจ้าอาวาสวัดป่า  ในที่สุดการตั้งต้นผ้าป่าสามัคคีจึงเกิดขึ้น  มีกำหนดทอดผ้าป่าแสงสว่างวันสงกรานต์นี้  มีรายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่น  เสาไฟ 15 ต้น ต้นละ 2,000 บาท, สายไฟเบอร์ 35, เบอร์ 25, ค่าแรงช่าง, ค่าอุปกรณ์ต่างๆ  รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ  130,000 บาท

ต้นสุดท้ายหน้าวัดผ้าป่าแสงสว่างเสาไฟฟ้าหน้าวัด
โยมถนอมรัฐแม่กลอย - แม่ณีคุณโสภณา

                  วันพระที่ 21 มีนาคม 2564  คุณโสภณา ลีลายุทธ มาทำบุญถวายสังฆทานที่วัด และเป็นคนแรกที่ร่วมบริจาคทำบุญผ้าป่าแสงสว่างจำนวน 500 บาท, ต่อมาวันนี้ (23 มีนาคม 2564) มีญาติโยมร่วมทำบุญสมทบผ้าป่า ประกอบด้วย แม่ณี ชุลินดา ม่วงมี 2,000 บาท, แม่กลอย ม่วงมี 2,000 บาท, คุณจำรอง - คุณลำใย ช่วยบุญ 2,000 บาท, แม่ทอน ม่วงมี 1,000 บาท, น.ส.ถนอมวรรณ ช่วงบัว 1,200 บาท, นายกัมปนาท - นายยุทภูมิ มะหิพันธ์ 500 บาท,

                  9 ปี ที่วัดป่าดงยางแห่งนี้  นับจากวันแรกที่เข้ามาอยู่จนถึงปัจจุบัน  มีความเจริญเติบโตขึ้นตามธรรม มีผู้แสวงเข้ามาปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจตนเอง  มีผู้มองเห็น ผู้ได้ยิน เข้ามาช่วยพัฒนาเสนาสนะให้เกิดขึ้น ช่วยกันประคับประคองให้วัดสามารถดำรงคงอยู่ รักษาไว้ซึ่งพระสัทธรรม สืบต่ออายุพุทธศาสนาต่อไป  สมกับที่เจ้าอาวาสได้เรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "เป็นอนุสาวรีย์คนเป็น"

 
 

วันที่ 24 มีนาคม 2564

        คุณใบบุญ (น.ส.ณฐมน) จากกรุงเทพ "ทำบุญผ้าป่าแสงสว่าง" เสาไฟ 1 ต้น โอนเงินเข้าบัญชี  2,000 บาท

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564

        แม่ล้อม และญาติๆ ทำบุญค่า "วางแผนครอบครัวแมว" จำนวน  1,500 บาท

 

วันที่ 16 มีนาคม 2564

        โยม (ลูกศิษย์) โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน  2,000 บาท  ทำบุญค่ายารักษาโรค (พระอาพาธ)+แมว

 
 
บันทึกในไดอารี่