วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันออกพรรษา ที่วัดป่าดงยางยังคงมีกิจกรรมเป็นปกติ มีคณะศรัทธาญาติโยมจากหมู่บ้านต่างๆมาทำบุญตักบาตรจำศีลภาวนา เช่นคุณยายดวง จันทะเกิด คุณถนอมรัฐ ชลอเลิศ บ้านโนนสว่าง, แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ - แม่ล้อม ปัญญดา บ้านปอภาร เป็นต้น อีกทั้งมีศรัทธาสายบุญจากทางไกลซึ่งยังไม่เคยมาวัดป่าดงยาง คือคุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย และคุณดวงธร คู่มาลา ได้ร่วมทำบุญวันออกพรรษาด้วยเช่นกัน

ทำบุญตักบาตรเช้าวันออกพรรษาทำบุญตักบาตร

ไหว้พระรับศีลฟังธรรม - รับพรซ่อมรถ4,000บาท

                  เดือนตุลาคม2564  คุณพัชรียา ได้ทำบุญที่วัดป่าดงยาง2ครั้ง หลังวันออกพรรษาทางวัดได้นำเงินจำนวนนั้นไปจ่ายค่าซ่อมรถไฟฟ้าจำนวน 4,000 บาท ปัจจุบันรถไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติ ไว้ใช้สำหรับขับไปเปิด - ปิดน้ำ ยามเช้า - เย็น

ขณะซ่อมซ่อมเสร็จแล้วใช้งานเป็นปกติ

                  เป็นอีก1พรรษาที่ผ่านพ้นไป  เมื่อระลึกย้อนหลังถึงครั้งที่เริ่มมาจำพรรษาที่วัดป่าดงยางแรกๆ ครั้งนั้นถือเอาพุทธานุสสติ ธรรมมานุสสติ สังฆานุสสติเป็นองค์ภาวนา  วันเวลาได้ผ่านล่วงไป 9 พรรษา ปัจจุบันได้ถือเอา "มรณานุสสติ" เป็นองค์ภาวนา เพราะเห็นสภาพความเสื่อมของสังขารร่างกายที่มีมากขึ้นทุกวันนั่นเอง ธรรมะธรรมชาติที่อยู่รอบกายของเราทุกๆคนในทุกๆสังคม ได้สอนเราอยู่ตลอดเวลา หากแต่ว่าเราๆท่านๆทั้งหลายจะสามารถเข้าถึงธรรมชาติที่สอนเหล่านั้นหรือไม่ต่างหาก คำสอนในพุทธศาสนาได้ชี้บอกเฉพาะความจริงที่มีอยู่บนโลกเท่านั้น  บัณฑิตที่พร้อมด้วยสติปัญญาย่อมเข้าถึงอริยทรัพย์นั้น

วันที่ 24 ตุลาคม 2564

         คุณกุ้ง กมลณัชธ์ น้อมปิยะรุ่งสกุล  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 1,564 บาท

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญวันออกพรรษา จำนวน 2,888 บาท  เมนูคุณพัชรียา

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

         คุณดวงธร คู่มาลา และครอบครัว ทำบุญวันออกพรรษา 500 บาท, ค่าอาหารหมา-แมว 500 บาท

 
บันทึกในไดอารี่