คุณดวงธร คู่มาลา

คุณดวงธร คู่มาลา

             วันที่ 25 ธันวาคม 2560_คุณดวงธร คู่มาลา_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) ผ่านคุณสะพานบุญ จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท.