วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  วันนี้ที่วัดป่าดงยาง ทุกฯชีวิตยังคงดำเนินไปตามแรงบุญของแต่ละคน แต่ละตัว(แมว)  แต่ละภาพที่นำมาลงบนไดอารี่บุญนี้  ล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ในทุกภาพ  ธรรมะ ธรมชาติ สัจจธรรม  ความเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบกาย ในกายของเราตลอดเวลา  มีเพียงเฉพาะผู้แสวงเท่านั้นที่พากันค้นหาเพื่อจะรู้ให้ได้ว่า  "มีอะไรซ่อนอยู่ในธรรมชาตินั้น"

เช้าวันนี้เช้าวันนี้เพลวันนี้
เพลวันนี้บ่ายวันนี้เย็นวันนี้

                  บางคนเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบารมีสร้างแต่คุณงามความดี  บางคนเกิดมาเป็นผู้ให้เป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้เดินด้วย  บางคนเกิดมาเป็นผู้ปลุกความหวังให้กับคนอื่น ให้มีความคิดเห็นรู้สึกว่า "ชีวิตของเราไม่สิ้นหวัง ยังมีความหวังอยู่เสมอ"  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้อุปัฏฐากอุปัฏถัมภ์แมว  แต่บางคนเกิดมาเพียงเพื่อเป็นเรา  เป็นตัวของตัวเอง

                  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  ที่วัดป่าดงยางมีงานต้อนรับ คณะผ้าป่าเจ้าภาพตะหลิว, ถ้วย, ชาม, จาน, ช้อน, เสื่อกก เสื่อทอ เสื่อผือ, (ผ้าป่าตะหลิว, ผ้าป่าถ้วย ชาม, ผ้าป่าเสื่อ) โดยเจ้าภาพประกอยด้วย  ชาวบ้านละแวกใกล้เคียง  นำโดยคุณถนอมรัฐ  ยอดต้นเงินที่ชาวบ้านร่วมบริจาครวมทั้งสิ้น 5,369 บาท  ได้นำไปจ่ายค่าไฟวัดประจำเดือนมกราคม ค่าช่าง และค่าเหล็กหลังคาโรงครัวที่กำลังก่อสร้างบางส่วน

   
   
  
 
บันทึกในไดอารี่