วันที่ 26 มิถุนายน 2563

                  วันนี้เสร็จขั้นตอนดึงสายเมนไฟฟ้าเข้าวัด พร้อมกับย้ายหม้อแอมป์จากในบ้านมาอยู่หน้าวัด  ยังคงเหลือขั้นตอนติดตั้งตู้ไฟ จัดระบบ ระเบียบไฟภายในวัด  อีก 3 วัน ช่างก็จะพร้อมดำเนินการขั้นต่อไป  ทางวัดจ่ายค่าแรงในขั้นตอนนี้ไป 1,1500 บาท

ภาพวันนี้หัวหน้าช่างไฟจบลงตรงนี้

บริเวณวัดฝนกำลังตกเพื่อให้งานเสร็จ
 

                  วันที่ 22 มิถุนายน 2564  ช่างสมพงษ์ ได้พาคนงานมาทำงานที่วัด  และโยมถนอมรัฐได้พาช่างไปซื้ออุปกรณ์ในเมือง มีลวดสลิง แร็ค และอื่นๆ รวมราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อ เป็นจำนวนเงิน 11,800 บาท

22 มิถุนายน 256422 มิถุนายน 2564สลิงรั้งเสาไฟ
 

                  วันที่ 20 มิถุนายน 2564  คณะศรัทธาญาติโยมบ้านโนนสว่าง นำโดยคุณยายดวง จันทะเกิด และลูกๆหลานๆ  มาทำบุญถวายภัตตาหารเพลที่วัดป่าดงยาง  อีกทั้งคุณยายดวงได้ทำบุญสมทบซื้ออุปกรณ์สำหรับดึงสายไฟเมน 1,000 บาท  วันรุ่งขึ้น (21 มิถุนายน 2564) ได้ซื้อสั่งหิน ปูน ทราย ราคา 1,300 บาท สำหรับเทยึดเสาไฟฟ้า ตามเจตนารมณ์ของคุณยายดวง จันทะเกิด

20 มิถุนายน 2564คุณยายดวงรถส่งหินปูนทราย

                  ความคืบหน้า ความเจริญพัฒนา และความเคลื่อนไหวต่างๆ บนสถานที่ ที่ถูกเรียกขานว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น" ถูกบันทึกลงบน "ไดอารี่บุญ" ที่ผู้เขียนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เพื่อนแก้วสหายคำ" ผู้ซึ่งมีความพร้อมรับฟัง เป็นที่ปรึกษาได้ในทุกๆเวลา  ตราบใดที่ผู้เขียนยังมีพละกำลังอยู่ เพื่อนแก้วสหายคำนี้ก็จะคงอยู่คู่กันไป  ผู้แสวงที่มีจิตอันละเอียดอ่อน มีหูทิพย์ ตาทิพย์ ย่อมเข้าใจในภาษาธรรม  "ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม"

 

เจ้าภาพ คุณพัชรียา

เดือนมิถุนายน 2564

        ทางวัดได้นำเงินที่ คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญมา จ่ายค่าไฟ+3BB จำนวน  3,061 บาท  และซื้อปรีไมค์ ไว้ใช้ใน "กิจแสดงธรรม" ภายในวัด

 

วันที่ 19 มิถุนาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญถวายเงินจำนวน 5,196 บาท  เพื่อส่งบุญนี้ ให้คุณพ่อประเสริฐ, คุณแม่บุญธรรม เลื่อนลอย  สาธุ สาธุ สาธุ

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี  2,567 บาท   เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง  เดือนมิถุนายน 2564  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 
 
บันทึกในไดอารี่