วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

                  "เมื่อถึงฤดูวัวเข้าวัด"  เป็นประจำทุกฯปี เมื่อถึงฤดูทำนา  ผืนนาของชาวบ้านก็จะกลายเป็นแปลงปลูกข้าว บ้างก็ปลูกข้าวนั้นด้วยวิธีดำนา แต่ในยุคปัจจุบันนี้ส่วนมากใช้วิธีหว่าน เพราะประหยัดรายจ่าย สถานที่ที่เคยเป็นที่อยู่ที่หากินของวัวถูกกักบริเวณ วัดป่าดงยางจึงเป็นสถานที่ที่นัดหมาย ที่รวมตัวพบปะสังสรรค์ของวัวทั้งหลายเมื่อฤดูทำนามาถึง  กุฏิศาลาในวัดบางครั้งบางวันก็กลายเป็นคอกวัว  แต่ปัจจุบันกุฏิบางหลังได้รับการจัดระเบียบ ไม่ให้เป็นคอกวัวอีกต่อไป

ภาพปัจจุบันภาพปัจจุบันภาพปัจจุบัน
ภาพปี 2561สร้างรั้วกันวัว 2561จัดระเบียบวัว 2561

                   โครงการสร้างรั้วกันวัว  ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และจบลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ใช้เวลาในการก่อสร้างครั้งนี้รวม 17 วัน  เพื่อความไม่ต้องเป็นคอกวัวอีกต่อไป  โดยเจ้าภาพผู้จัดระเบียบให้วัว ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

                 ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา  วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2562   ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมาด้วยคือกาย และหัวใจที่เต็มร้อย   ภาพก่อน - หลัง งานปฏิบัติธรรมปี 2557

 ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ

           วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (อาหารพื้นบ้านอีสาน)  และร่วมต้อนรับผ้าป่าสามัคคี  แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง  นำโดยท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ  รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง  พระภิกษุสามเณร ฯลฯ  และคณะผ้าป่าสามัคคี ศรัทธาญาติโยม 

             วันที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 น ถวายภัตตาหารเช้า (อาหารพื้นบ้านอีสานตามอัตภาพ) แด่พระภิกษุสามเณร / เลี้ยงอาหารคณะผ้าป่า ศรัทธาญาติโยม (อาหารพื้นบ้านอีสาน ตามอัตภาพ)

              เวลา 08.00 น.  เริ่มพิธีถวายเสนาสนะ (มีกุฏิกรรมฐาน เป็นต้น)  และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562

                  งานปฏิบัติธรรม "วันวิสาขบูชา" ที่วัดพระธาตุดอยกองมู  จ.แม่ฮ่องสอน

                  ชื่อภาพ "การสร้างพลัง สำหรับชีวิตที่ต้องเดินหน้าต่อไป (อาหารจิตวิญญาณ)" ฟ้าสางที่วัดพระธาตุดอยกองมู

 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  และสร้าง "กุฏิศรีธน"

 

"กุฏิกรรมฐาน" สร้างเสร็จ 100%

         รวมภาพ - และรายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรงช่าง

 

 

"กุฏิศรีธน" สร้างเสร็จ 100%

          รวมภาพ - และรายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรงช่าง

 

 

คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

         ปณิธาน - กับการเดินแต่ละก้าว  ภาพและรายละเอียด

 

 
บันทึกในไดอารี่