วันที่ 31 สิงหาคม 2561_วันสิ้นเดือน

                 วันนี้เป็นวันที่ 3 ที่ช่างได้ลงมือก่อสร้างกุฏิกรรมฐาน  ตามวัตถุประสงค์ของ "คุณอมร ปลั่งแสงมาศ" ผู้ซึ่งเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิหลังนี้  เช้าวันนี้ก็มีคนงานทั้งหมด 7 คน เหมือนกับวันก่อนฯ  การเทคานวันนี้เสร็จสิ้นลง  เมื่อถึงเวลาช่างเลิกงานก็พากันกลับสู่บ้านของตนตามปกติ

                 วันนี้ได้ตัดหญ้าหน้ากุฏิดอกแก้วแต่เช้าจนเวลาสายแดดออกจึงหยุด  ภายนอกอาจจะเรียกว่าคือการทำงาน แต่ภายในคือการใช้ฐานของกาย, เวทนา, จิต, ธรรม, พิจารณาเพื่อให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตและจิตใจ  ซึ่งเป็นถ้อยคำเป็นประโยคที่ตรงที่สุด

ผสมปูน เทคานบ่ายวันนี้ภาพเย็นวันนี้

                 วันนี้เป็นวันสิ้นเดือน  ได้จ่ายค่าไฟฟ้าวัดประจำเดือนเป็นจำนวนเงิน 2,134 บาท สมัยแรกฯที่มาอยู่วัดป่าดงยางแห่งนี้  เมื่อมีบิลค่าไฟฟ้ามาเก็บเงินพูดได้เต็มปากว่า "ทำใจไม่ได้ รู้สึกเหมือนว่ามาเช่าวัดอยู่"  วันเวลาผ่านไป 5 - 6 ปี  จนปัจจุบันมีความรู้สึกเป็นปกติ  ภาษาที่ใช้อยู่ทันสมัยอยู่เสมอว่า "อยู่ตามบุญตามอัตภาพ" กิจที่ยังคงค้างอยู่ปัจจุบันในวันเวลาอันไกล้นี้คือ "ทำความประสงของคุณโน๊ตพรีออเดอร์ที่สนับสนุนมา ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย"

 
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

                 วันนี้เป็นวันที่ 2 ของช่าง ที่ได้เริ่มลงมือสร้างกุฏิกรรมฐาน  ตามวัตถุประสงค์ของ "คุณอมร ปลั่งแสงมาศ" ผู้ซึ่งเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิหลังนี้

บ่ายวันนี้      15.55 น. วันนี้วันนี้ที่ได้ 1วานิดฯ

                 วันนี้นอกจากอำนวยความสะดวกเรื่องน้ำ-ไฟให้ช่างที่ทำงานแล้ว  หลังเพลได้ใช้มีดตัด-แต่งหญ้า ที่ด้านหน้ากุฏิดอกแก้ว  เลิกงานพร้อมฯกับช่างก่อสร้าง  วันนี้ถือว่าเราได้งานไม่น้อยเลย (ตามรูปภาพ) นี้หากว่าเราไม่พักเหนือยมากเกินไปคงอาจจะได้ถึง 2 วา เป็นแน่แท้   และวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้บูชาพร้อมด้วยพลังแรงงานอีกครั้ง  คืนนี้คงจะหลับสะบายเพราะใช้พลังก้ามแขนเป็นพิเศษ พร้อมกับวันนี้ได้บำเพ็ญบุญจบไปอีกวันหนึ่ง.

 
 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

                 วันนี้เป็นวันแรกที่ช่างและอุปกรณ์มีความพร้อม  กุฏิกรรมฐานได้เริ่มขุดหลุมเพื่อตั้งเสาและเทคานในเช้าวันนี้ เที่ยงกว่าฯเข้าเมืองสั่งวัสดุเพิ่มเติมไม่มาก ทาง "คุณอมรเจ้าภาพสร้างกุฏิ" และทางร้านขายวัสดุได้ติดต่อกันเพื่อชำระเงิน กลับถึงวัดบ่ายสามโมงกว่าฯ เวลา 17.50 น. ช่างทั้งหลายเลิกงานพากันเก็บก่องข้าวเหนียว และสัมภาระต่างฯขึ้นรถ พากันขึ้นรถกลับบ้านสู่ครอบครัวของตนเอง  เป็นปกติของวิสัยฆราวาสทั่วฯไป

เช้าเริ่มตีกรอบ (ผัง)       12.05 น. วันนี้ช่างเลิกงานกลับบ้าน

                 เมื่อช่างทั้งหลายพากันกลับบ้านไปแล้ว  หลวงตาก็เดินตรวจดูน้ำดูไฟ (หากช่างลืมปิด)   พิจารณาธรรมความจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้  คุยกับ "ไดอารี่บุญ"  ตามปกติ ตามวิสัย ของหลวงตาแก่ฯรูปหนึ่ง  แล้วก็เตรียมตัวพักผ่อนหลับนอน  วันนี้ก็จบด้วยการพิจารณา สำนึกในพุทธคุณอีกวันหนึ่ง.

 
 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"

 
 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

         คุณโน๊ต พรีออเดอร์  "สนับสนุนการดำเนินชีวิตเพื่อการบูชา"  ด้วยเงินจำนวน  40,000 บาท.

 

 
 
บันทึกในไดอารี่