วันปีใหม่ 2561

             พระศักดา ปสันโน   เจ้าอาวาสวัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด   "รหัสไปรษณีย์  45280"

 

โทรศัพท์      087 - 1913477      -       LINE     087 - 1913477