เพราะการเดินทางบนเส้นทางสายนี้ ทำให้ได้รู้จักกับบุคคลดังที่เห็นในรูปภาพนี้ นำสู่ความประทับใจในการดำเนินชีวิตที่เข้มข้นและถูกต้อง จึงเห็นควรต่อการนำเสนอเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สู่ความสำเร็จในชีวิต ความสุขสมบูรณ์พร้อม มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลตั้งมั่นอยู่ในทาน ศีล ภาวนา แต่สิ่งที่เขายังคงแสวงหาอยู่ในปัจจุบันคือ ความประเสริฐอันสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุุษย์ พบกับพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าผู้คนทั้งหลายส่วนมากปรารถนา มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และสุดท้ายคือนิพพานสมบัติ สมบัติทั้งสามนี้อาจจะสามารถเข้าใจได้เกือบทุกคน แต่จะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสติปัญญาทางโลก หรือทางธรรมที่มีอยู่ ผู้มีสติปัญญาทางโลกย่อมเข้าใจแบบโลกฯ

                   ชีวิตที่อาจจะกล่าวได้ว่าไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ แต่ทุกฯชีวิตสามารถที่จะเลือกเป็นคนที่ดีของสังคมได้ เริ่มตั้งแต่สังคมระดับครอบครัวเป็นต้นไป หากคนเราทุกฯคนตั้งตนอยู่บนฐานคุณธรรมของมงคล 38 ประการ ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเเจ้าทรงตรัสใว้ แน่นอนที่สุด ชีวิตของเขาทั้งหลายย่อมพบกับความเจริญงดงามยิ่งฯขึ้นไป มารู้จักชีวประวัติของบุคคลที่กล่าวถึง

 

ชีวประวัติแม่บุญรวย กิจชัยเจริญ

    ดิฉัน บุญรวย กิจชัยเจริญ
ชอบดำเนิน ชีวิต จิตกุศล
เป็นผู้พิพากษา สมทบ พบผู้คน
ช่วยสืบค้น ไกล่เกลี่ย เคลียร์เรื่องราว
    ชอบสังคม สงเคราะห์ เพราะใจรัก
ชอบสมัคร อบรม นุ่งห่มขาว
ชอบสวดธรรม นำรู้ สู่เรื่องราว
ชอบบอกกล่าว แก่มิตร จิตศรัทธา
    ชีวิตย้อน ตอนเยาว์ เป็นสาวรุ่น
วัยหอมกรุ่น หนุ่มกรุง มุ่งมาหา
แผลงศรรัก ปักจิต คิดวิวาห์
เป็นมารดา ลูกสี่ มีสุขพอ
    บั้นปลายของ ชีวิต อุทิศให้
ธรรมวินัย ใจสงบ พบสุขหนอ
เพื่อลูกหลาน สานรัก คอยถักทอ
ชีวิตขอ ส่งเสริม คอยเติมบุญ
    ได้เรียนต่อ เพื่อเติม เพิ่มศักดิ์ศรี
ปริญญาตรี ได้รับ สนับสนุน
ชีวิตพร้อม ทุกเมื่อ คิดเจือจุน
ชีพอบอุ่น บุญรวย ด้วยบุญเรา

คุณอ้อมจิต ชนสุภาพ  ศิลปินผู้ร้อยกรอง

ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ

ประวัติพ่อวิชัย กิจชัยเจริญ

    ชีวิตพ่อ ต่อสู้ สู่วันนี้
นับมากมี ประสบการณ์ ผ่านหลากหลาย
ต้องฝ่าฟัน อุปสรรค ที่มากมาย
ลูกผู้ชาย พลัดพราก จากครอบครัว
    จากถิ่นฐาน บ้านเกิด เตลิดหลบ
ชีวิตพบ เหตุการณ์ ผ่านไปทั่ว
เหมือนโชคช่วย ด้วยบุญ หนุนนำตัว
ได้พันพัว พบผู้ พาสู่ดี
    สร้างฐานะ ด้วยขยัน มิหวั่นไหว
พบคู่ใจ นามบุญรวย ผู้สวยศรี
มีทายาท ชายหญิง ยิ่งเปรมปรีดิ์
ทั้งหมดสี่ คนพร้อม แวดล้อมกาย
    จนมาสู่ วันนี้ ที่ยิ่งใหญ่
นามวิชัย ใฝ่ดี ที่ค้าขาย
ได้เรียนรู้ วิชา มามากมาย
ผลสุดท้าย ได้ดี เหมือนมีบุญ
    ประพฤติชอบ ช่วยเหลือ เพื่อผู้อื่น
คอยหยิบยื่น ไมตรี ที่เกื้อหนุน
จิตสำนึก บั้นปลาย หมายการุญ
อยากสร้างคุณ ความดี มีเมตตา
    เพราะเข้าใจ ในชีวิต อันนิดน้อย
ไม่อยากปล่อย ผ่านไป ไร้คุณค่า
ปรับชีวิต คิดสุข ทุกเวลา
สิ่งใดพา ฉ่ำเย็น เห็นยินดี
    ชีวิตพ่อ วันนี้ มีความสุข
ร่วมสนุก สุขสันต์ กันเต็มที่
ได้ร้องเพลง ร่วมมิตร จิตไมตรี
ชีวิตมี ความชื่น ได้รื่นรมย์

(อ้อมจิต ชนสุภาพ ร้อยกรอง)

         วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกฯปี เป็นวันทึ่สตรีผู้หนึ่งให้ความสำคัญมาก เพราะวันนั้นคือวันคล้ายวันเกิด จึงมีความขวนขวายที่จะสร้างความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และครอบครัว สตรีผู้นั้นทราบดีว่าความเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตนั้นคืออย่างไร พระบรมศาสดาทรงตรัสใว้ให้มนุษย์และเทวดาผู้หวังความเจริญ นำไปประพฤติปฏิบัติ ความเป็นมงคลอันสูงสุดมีด้วยกันทั้งหมดจำนวน 38 ข้อด้วยกันในพระสูตรชื่อมงคลสูตร และวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สตรีผู้นั้นที่มีนามว่า "บุญรวย  กิจชัยเจริญ" ได้จัดคอร์สปฏิธรรมเจริญสติขึ้น ณ บ้านสวนริมน้ำกิจชัยเจริญ บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีอริยะทรัพย์เป็นที่หวัง เหล่ากัลยาณมิตร อีกทั้งเพื่อนสนิท มิตรสหาย ผู้ฝากบุญใว้ในทาน ศีล ภาวนา ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  ดู VDO และรวมภาพทั้งหมด


รวมภาพก่อนมาถึง "บ้านสวนริมน้ำ กิจชัยเจริญ"

ดู VDO และรวมภาพทั้งหมด

ชีวประวัติแม่บุญรวย กิจชัยเจริญ