คอนตะกร้าพาจังหัน เดินข้ามทุ่งนาระยะทาง 2 กิโลเมตร กับบรรยากาศทีมีอยู่มากโดยทั่วไปเมื่อนับสิบปีที่ผ่านมา แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างตามชนบทในสังคมของชาวไร่ชาวนา เมื่อถวายจังหันแล้วก่อนกลับบ้านยังได้ ไปเดินช็อปปิ้งในซูปเปอร์มาเก็ต (หาเห็ดอยู่ในป่า) กลับบ้านพร้อมเห็ดนาฯชนิด นำไปปรุงเป็นอาหารจานเด็ดในมื้อต่อไป ตามวิถีแห่งชนชาวชนบท.

ยายสุข เทพพนา เดินทางข้ามทุ่งมาจากบ้านเหล่ากลาง สู่วัดป่าดงยางเพื่อถวายจังหัน (ภัตตาหารเช้า) แก่พระหลานที่จำพรรษาอยู่ปัจจุบันนี้.

 หน้ากุฏิเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฏาคม 2557
ถวายจังหัน 09.30 น. (วันที่ 13 กรกฏาคม 2557)
ทำบุญเช้าวันอาสาฬหบูชา 11 กรกฎาคม 2557

ขณะนั่งภาวนาคืนวันอาสาฬหบูชา 11 ก.ค. 2557
อาหารพื้นบ้าน มีป่นปลา,ปลาทูชุบแป้งทอด,ตำบักหุ่งด้วย.
สวดมนต์ภาวนาคืนวันอาสาฬหบูชา 11 ก.ค. 2557
 

                 รวมภาพงานปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ฝึกเดินจงกลม เยาวชนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา (ครั้งที่ ๒) วันที่ 29 กรกฎาคม  2557 กับบรรยากาศของวัดป่าดงยาง ดูภาพเพิ่มเติมคลิก

บรรยากาศเช้าวันนี้ (29 มิถุนายน 2557) ที่วัดป่าดงยาง ในงานปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสมาธิ สร้างปัญญา (ครั้งที่ ๒)

 จิตวิญญาณของคุณครูผู้ให้ (ครูกบ) กับงานบุญกุศล

 ด. ญ. กัลยา ศรีริวะรี ผู้พิชิตได้รับรางวัลที่ ๑

ปลูกฝังความงดงามให้มีในเยาวชน ขณะเดินจงกลม

 หม่ำก๋วยจั๊บอย่างเอร็ดอร่อย (แซบอีหลี) อาหารมื้อเที่ยง

 สมาธิช่วยสร้างปัญญา กับความตั้งใจของเยาวชน

 คุณครูอยู่หัวท้าย กับความเป็นปกติของเยาวชนต่างวัย
 

                 เจ้าภาพสนับสนุนงานปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ฝึกเดินจงกลม เยาวชนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา (ครั้งที่ ๒) วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557  ทุนการศึกษา ขนมแห้งชนิดต่างฯ และรางวัลอื่นฯลฯ.

ร้านวาสนาไม้ประดับ เจ้าภาพอาหาร (ก๋วยจั๊บ) ขนม, มาม่า, และรางวัลอื่นฯลฯ ร้านตั้งอยู่ที่ ตรงข้ามประตูน้ำ ถนนรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 เป็นทั้งคุณครูผู้ให้ เป็นทั้งเจ้าภาพทุนการศึกษา (ครูกบ)

  คุณเดวิทย์ คุณกลอย คุณนุช เจ้าภาพอาหารกลางวัน+ขนม

(จากขวา) คุณแต๋วและสามี, คุณนุช เจ้าของร้านวาสนาไม้ประดับ

  (จากซ้าย) ยายชู, ยายศรี, เจ้าภาพสนับสนุนฯลฯ.
 

           งานปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ สำหรับเยาวชนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา (ครั้งที่ ๑)  วันที่ 8 มิถุนายน  2557 เพราะการเห็นคุณค่าของการมีสมาธิ จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเพาะบ่มสิ่งที่ดีงามให่เกิดขึ้นในหัวใจของเยาวชน.

บรรยากาศยามเช้า ลงทะเบียน รายงานตัวเตรียมความพร้อมสำหรับ 7 ประจัญบานหัวใจแกร่ง
เยาวชนต่างระดับความสูง อายุ การศึกษา ในงานปฏิบัติธรรม ฝึกการสร้างสมาธิ เดินจงกลม สำหรับเยาวชนระดับ อนุบาล - ประถม

 เจริญสติ ยกมือสร้างจังหวะ ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน

 เดินจงกลม กับเยาวชนระดับ อนุบาล - ประถม ครั้งที่ ๑

 เยาวชนตัวน้อยฯระดับ "ก่อนอนุบาล" เดินจงกลมตามหลัง

 เยาวชนตัวเต็งทั้ง 4 คน ภาพก่อนตัดสินรับทุนลำดับที่ 1 - 4

 เยาวชนตัวน้อยทั้ง 3 คน (ซ้ายมือ)  จองลำดับที่ 5 ก่อน

 อยู่ท้ายแถวนี้ก็ลำดับที่ 5 กำลังดึงรากไม้ ตามปกติ
 

            ดัวยแรงศรัทธาเกิดขึ้นภายใน จึงมีการเกิดการสร้างพระประธานขึ้น โดยเจ้าภาพ คุณปริญญา (กบ) แก้วเวียงกัน พร้อมครอบครัว, คุณแม่คำดี ศรีมงคล พร้อมครอบครัว, และคุณชุลินดา (แม่ณี) พร้อมคณะญาติ,

 
พระประธานตั้้งอยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาส แต่.. ปัจจุบันเป็นทั้งศาลาทำวัตรสวดมนต์ โรงฉัน สถานที่รองรับผู้แสวงบุญ
และเป็นกุฏิที่พัก อเนกประสงค์ในเวลาเดียวกัน เตรียมถวายวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ ศ. 2557 (ภาพวันที่ 23 มิถุนายน 2557)

 ความงดงามยามค่ำคืน (ภาพคืนวันที่ 23 มิถุนายน 2557)

คุณกบ ปริญญา เจ้าภาพหลักสร้างพระประธาน
 
 

           การเดินทางสู่วัดป่าดงยางของกลุ่มคณะผู้แสวงบุญ รู้ว่าบุญกุศลที่บำเพ็ญสมบูรณ์พร้อมแล้ว สามารถสร้างชีวิตให้มีความพร้อมสมบูรณ์สูงยิ่งฯขึ้นไป จึงเกิดการสร้างแท่นพระประธานขึ้น โดยผู้แสวงบุญเหล่านั้นลงมือก่อสร้างเองด้วยพลังแห่งศรัทธา ประกอบด้วย คุณแต๋ว คุณนุช (เจ้าของร้านวาสนาไม้ประดับ) คุณเดวิทย์ คุณกลอย (เจ้าของร้านโชคชัยหินธรรมชาติ) และคณะญาติ, ที่เดินทางมาจากเมืองเกินร้อย (จ.ร้อยเอ็ด)

แท่นพระประธานเอยู่ระหว่างก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จทันงานถวาย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ภาพวันที่ 24 มิถุนายน 2557)

      กลุ่มคณะเจ้าภาพแท่นพระประธาน (ริ่มจากซ้าย) คุณเดวิทย์, คุณแต๋ว, คุณนุช, คุณกลอย, ร่วมสวดมนต์เย็นวันพระ 20 มิถุนายน 2557

     กลุ่มคณะเจ้าภาพแท่นพระประธาน ร่วมกันลงมือก่อสร้างกันเอง ด้วยความศรัทธาในบุญกุศล (เพราะมีบุญ จึงจะสามารถมีสิ่งที่พึงประสงค์)

 

          งานบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๓) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4  กรกฎาคม 2557 (ก่อนเข้าพรรษา 10 วัน) ลานธรรมที่ใช้ในการทำวัตรสวดมนต์ มีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมดังภาพประกอบ

ภาพลานธรรม (ใช้ทำวัตรสวดมนต์ในงานปฏิธรรมครั้งที่ 2)
ในฤดูฝนปัจจุบันนี้ (ภาพวันที่ 23 มิถุนายน 2557)

 แต่ก่อนเป็นเฉพาะกุฏิ แต่ปัจจุบันเป็นทั้งศาลา ใช้สำหรับ
ทำวัตรสวดมนต์ และกุฏิเจ้าอาวาสไปพร้อมฯกัน
 

งานบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2557

บรรยากาศงานปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๒) วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2557
ณ วัดป่าดงยาง ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด.

บรรยากาศงานปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๒) วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2557
ณ วัดป่าดงยาง ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด.
 

งานบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๑) ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม  2556 

บรรยากาศงานปฏิบัติธรรมครั้งแรก วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2556
ณ วัดป่าดงยาง ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด.

บรรยากาศงานปฏิบัติธรรมครั้งแรก วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2556
ณ วัดป่าดงยาง ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด.
 
 
เข้าสู่หน้าต่อไป
***************