เตรียมเสบียงสู่ภพหน้าชาติต่อไป  โดยการปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ฝากทรัพย์ไว้ในการให้ทาน, ฝากทรัพย์ไว้ในการรักษาศีล, ฝากทรัพย์ไว้ในการเจริญจิตภาวนา, เมื่อถึงภพหน้าชาติต่อไป  ทรัพย์ที่ฝากไว้นั้นก็จะแปรสภาพกลับมาให้เราบริโภคได้ ทั้งทางหู, ทางตา, ทางจมูก, ทางลิ้น, ทางกาย, และทางใจได้               ประวัติเจ้าของวันเกิด

บ้านสวนกิจชัยเจริญเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเดินจงกลมยามเช้า
งานฉลองวันเกิดบ้านสวนกิจชัยเจริญกำหนดสติรู้ในปัจจุบัน

                    การเดินทางมา จ.อุตรดิตถ์ครั้งนี้ทำให้ผูเขียนเองได้มีโอกาสกลับไปนมัสการ "เจดีย์ร้างกลางทะเลสาป" อีกครั้งหนึ่ง  ครั้งแรกที่ได้มาสถานที่แห่งนี้เป็นการจาริกมารูปเดียว ได้ใช้ชีวิตพิจารณาธรรมอยู่กับธรรมชาติเจดีย์ร้างแห่งนี้พอสมควร  แต่การมาอีกในครั้งนี้ มาพร้อมกับคณะญาติธรรม "แม่ขาว" รวม 9 ชีวิตด้วยกัน มีคำสอนที่จำขึ้นใจไม่เคยลืมเลย และเป็นจริงดั่งคำสอนนั้น ว่า.. "ไม่มีสุขใดฯ ในโลกเสมอเทียบเท่ากับ.. ความสงบ"

เจดีย์ร้างกลางทะเลสาปทางเดินขึ้นสู่เจดีย์ร้างช่วยกันขนสัมภาระขึ้นเกาะ
ขณะเดินขึ้นสู่เจดีย์เตรียมเจริญภาวนาเตรียมลงเรือรับอาหารมื้อเช้า
เรือสู่ร้านอาหาร บ้านเรือนแพร้านอาหาร บ้านเรือนแพอิ่มแล้ว เดินทางกลับ