ผู้เขียนเองต้องเรียกว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากทีเดียว ที่มีเหตุปัจจัยหลายอย่างทำให้ชีวิตเดินทางสู่ความเป็นนักบวช ตราบจนปัจจุบันนี้  ถึงจะไม่ดกหนาด้วยลาภสักการะ ด้วยความอยู่ดีกินดี ด้วยความสุขแบบโลกฯ ที่ผู้คนทั่วไปแสวงหาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ตาม แต่จิตใจก็อบอุ่นด้วยแรงบุญ.

ฟ้าสางที่.. วัดพระธาตุดอยกองมู

ก่อนเวียนเทียน คืนวันมาฆบูชา 2558