วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2558  ณ วัดแม่อายหลวง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ประจำปี 2558  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแล้วเป็นสถานที่ ที่เป็นสัปปายะ มีพระธุดงค์จาริกมาพักอาศัย ปักกลดอยู่บำเพ็ญสมณะธรรมเสมอ แม้ผู้เขียนเองก็ยังเคยจาริกมาอยูบ่อยครั้ง  เหตุที่ได้มาวัดแม่อายหลวงแห่งนี้ ต้องขอบพระคุณ พระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง จ.เชียงราย ผู้มีอุปการะคุณที่แนะนำ.

พระรัตนตรัย พระคุณที่ยิ่งใหญ่พระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโกเจ้าอาวาสวัดแม่อายหลวง