เมื่องานปฏิบัติธรรมเด็กผ่านไป คงเหลือไว้แต่ความประทับใจในหลายฯอย่าง... และสัจจธรรม "ของที่เป็นคู่ฯ" ที่มีอยู่คู่โลกมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย จนถึงปัจจุบัน และจะอยู่คู่โลกมนุษย์ตลอดไป....

คุณยายชู (ซ้ายมือ) และคุณยายศรี (ขวามือ) นำเยาวชนนักปฏิบัติธรรมรุ่นจิ๋วเดินจงกลม (ภาพวันที่ 21 กันยายน 2557) งานปฏิบัติธรรมประจำเดือน

คุณยายชู ชนไพร และ คุณยายศรี แก้วเวียงกัน

          ในงานปฏิบัติธรรมเด็กฯประจำเดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านไปแล้วนั้น ยายชูและยายศรี ได้เป็นเจ้าภาพข้าวเหนียวนึ่งคนละ 2 หวด พากันหาบเดินตามคันนาข้ามทุ่งระยะทางไปกลับ 4 กิโลเมตร ตรงสู่วัดป่าดงยาง ซึ่งในวันนั้น (21กันยายน) เป็นงานปฏิบัติธรรมเด็ก เมื่อมาถึงวัดจึงรู้ว่าตั้งใจมาปฏิบัติเจริญสติเจริญภาวนาด้วย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบรรดาลูกฯหลานฯทุกคนที่ปฏิบัติธรรมในวันนั้น
         การได้ให้สิ่งที่เลิศที่ประเสริฐเช่นนี้แก่เด็ก หวังจะเจริญงอกงามในหัวใจของเด็กน้อยเหล่านั้นต่อฯไป อาจจะเป็นการยากที่ผู้คนทั่วไปจะเข้าใจถึงหัวใจอันประเสริฐของคุณยายทั้งสองคนได้ แต่หัวใจทั้งสองดวงก็เต็มอิ่มไปด้วยบุญ

 
ภาพสไลด์งานเด็กประจำเดือนกันยายน (วันที่ 21 กันยายน 2557)