แมวเก้าชีวิต+...  บวกกับหลวงตาอีก 1 รวมเป็นสิบชีวิตด้วยกัน.....

บนชั้นดาดฟ้า ยามเช้าแมวสงสัย.. ???..บ้านเกิดของเรา
       
 

             งานปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดงยางจบลง...  แต่ชีวิตของแต่ละคนก็ยังคงดำเนินต่อไป สู่จุดหมายที่ตั้งไว้.

ภาพงานปฏิบัติธรรม หว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2559

ภาพงานปฏิบัติธรรม หว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2559

ขณะฟังธรรมทางเดินจงกลมในวัดดูหลวงพ่อเทียน
เดินจงกลมนั่งสมาธิประธานสภา (อั๋น)