ประชาสัมพันธ์

           ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (อาหารพื้นบ้านอีสาน) ร่วมต้อนรับผ้าป่าสามัคคี  แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง  นำโดยท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง พระมหาเถร ฯลฯ  และคณะผ้าป่าสามัคคีศรัทธาญาติโยม  ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
             วันที่ 22 มิถุนายน 2560  เวลา 16.00 น. คณะผ้าป่าสามัคคี เดินทางถึงวัดป่าดงยาง ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด / เลี้ยงอาหารคณะผ้าป่าศรัทธาญาติโยม (อาหารพื้นบ้านอีสาน)
             วันที่ 23 มิถุนายน 2560  เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า (อาหารพื้นบ้านอีสาน) แด่ท่านเจ้าคุณและคณะสงฆ์ / เลี้ยงอาหารคณะผ้าป่าศรัทธาญาติโยม (อาหารพื้นบ้านอีสาน) / เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี

           ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา วันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2560  ณ วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมาด้วยคือกาย และหัวใจที่เต็มร้อย.

 
 
ก่อนตัดสินใจ กับภาพวันเวลาที่ผ่านไป