วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

                  เดินทางจากป่าสู่เมือง  http://watdoikongmu.com/05-09022563.html

แล้วการเดินทางก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง

 
 
บันทึกในไดอารี่