ครั้งหนึ่งในชีวิต ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณที่มาในรูปแบบต่างฯ ทำให้ได้มีโอกาสเดินทางสู่ "แดนพุทธภูมิ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 นมัสการ 4 สังเวชนียสถาน ระลึกถึงซึ่งการเกิดขึ้น,  การตรัสรู้,  เมตตาสั่งสอนธรรม,  เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน,  เป็นเมืองแห่งการสิ้นสุดภารกิจอันยิ่งใหญ่,  เป็นเมืองแห่งการสิ้นสุดการเกิด แก่ เจ็บ ตาย,  ของบรมครู "อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า"

ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ฝั่งสวรรค์ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ฝั่งนรกศพวรรณะต่างฯ เตรียมเผา
บ้านนางสุชาดา_ปัจจุบันทุ่งนารอบฯบ้านนางสุชาดา กองข้าวเปลือกละแวกบ้าน 
นั่งรถ 1 แรงม้ามหาวิทยาลัย นาลันทาเดินทางสู่เมืองราชคฤห์
พ่อค้าขายขนมอะไรเอ่ย...เราจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายรถสามล้อ เมืองลุมพินี
เมืองกุสินาราถ่ายรูปตัวเอง ที่เขาคิชฌกูฏอนุสรณ์แห่งรัก ทัชมาฮาล