กุฏิสงฆ์วัดป่าดงยาง วันนี้

 

                  วันที่ 19 ธันวาคม 2561  ทุกอย่างพร้อม ช่างเริ่มทำกุฏิกรรมฐานต่อตามเจตนารมณ์ของ คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2561

                 สายวันนี้รถนำวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างกุฏิกรรมฐานจากโรงงาน (จังหวัดลพบุรี) มาส่งถึงวัดป่าดงยางเป็นที่เรียบร้อย.

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2561

                 กุฏิกรรมฐาน  อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"

 
 

         รวมภาพ - รายชื่อเจ้าภาพร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรง - และรายละเอียดต่างฯทั้งหมด