กุฏิสงฆ์วัดป่าดงยาง วันนี้

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562_กุฏิศรีธน

      
          
   
 
 
กุฏิศรีธน

                  วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 (กุฏิศรีธน)

                  วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 (กุฏิศรีธน)

                  วันที่ 22 มกราคม 2562 (กุฏิศรีธน)

                  เริ่มภาค 2 (กุฏิศรีธน)

 
 
กุฏิกรรมฐาน

                   วันที่ 13 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 12 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 10 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 8 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 7 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 28 ตุลาคม 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 4 กันยายน 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  และต่อเติม "กุฏิศรีธน"

 
 

         รวมภาพกุฏิสงฆ์ - รายชื่อเจ้าภาพร่วมสร้าง - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรง - และรายละเอียดต่างฯทั้งหมด