วันที่ 15 มิถุนายน 2562

                  วันนี้จะมีการรื้อกุฏิโรงเห็ด (กุฏิหลังแรก) และย้ายหม้อไฟ, ระบบไฟ, สายไฟต่าง,  ให้อยู่ในที่ที่เสี่ยงอันตรายน้อยลง ......

ภายในกุฏิ เช้าวันนี้ภาพ 19 ธันวาคม 2561ภายในกุฏิ เช้าวันนี้

                  ...............................................

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

                  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะปฏิเสธ "ความเป็นมหาจักรพรรดิ"  ที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาล  มีข้าทาสบริวารที่พร้อมตายแทนพระองค์  มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งปวง  มุ่งหน้าแสวงหาอริยทรัพย์  หาทางออกให้จิตวิญญาณสู่ความเป็นอิสระออกจากความทุกข์ทั้งปวง  จนในที่สุดพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  เป็นที่พึ่งของชาวโลก  แสงสว่างแห่งคำสอนที่พระองค์ได้ค้นพบ  เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้จักวิธีออกจากอุปสรรคทั้งปวง

                  วัดป่าดงยางแห่งนี้  จึงเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งในความเป็นมรดกของพระพุทธศาสนา (ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ทั่วโลก) ได้เกิดขึ้นและเติบโตด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณ ธรรมะคุณ สังฆะคุณ  มีพุทธบริษัททั้ง 4 ร่วมด้วยช่วยกันประคับประคอง  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญถึงวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึง ที่พึ่งคือแสงสว่างแห่งธรรมสถิตอยู่ในดวงจิตตราบนิจนิรันดร์

ข้างกุฏิกรรมฐานหน้ากุฏิศรีธนหลังกุฏิดอกแก้ว
หลังตัดหญ้าแล้วหลังตัดหญ้าแล้วหลังสวดมนต์เย็น

                  จึงมีการเขียนถึงความเคลื่อนไหวต่างฯที่เกิดขึ้นที่วัดป่าดงยางแห่งนี้  แม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกฯของเหตุการณ์ต่างฯ  หากบุคคลใดอ่านด้วยใจที่ละเอียดแยบคาย (และรู้จักเจ้าอาวาส) ก็จะสามารถเข้าใจในทุกฯอย่าง  ทุกฯเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

                  เมื่อวานนี้ (12 มิถุนายน 2562) ได้ติดต่อให้รถมาตัดหญ้าบริเวณภายในวัด (พื้นที่บางส่วน) เตรียมสำหรับงานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา  ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2562 ที่กำลังจะถึงนี้

  

                  การติดพัดลมและเดินระบบไฟทั้งหมดในศาลา เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2562  งานเสร็จวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00 น โดยมีคณะศรัทธาญาติโยมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ถวายพัดลมจำนวน 15 ตัว  ทางวัด (มีเจ้าอาวาสรูปเดียว) ได้ปรึกษากับช่างไฟที่มาติดตั้ง  จึงตกลงว่าควรที่จะทำระบบไฟเดินสายไฟใหม่ให้เรียบร้อยไปด้วย  การซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมจึงเกิดขึ้น

                  มีคุณ "เหม่ง" เป็นเจ้าภาพซื้อปั๊มน้ำตัวใหม่ (ตัวเก่าเสียเข้าโรงซ่อม) จำนวน 7,000 บาท,  คุณ "มะเหมี่ยว" เป็นเจ้าภาพซื้อพัดลมตัวที่ 16 (จากทั้งหมดในศาลามี 20 ตัว) จำนวน 1,500 บาท,  รวมค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ - ค่ารถเข้าเมือง - ค่าแรงช่าง  จำนวนทั้งสิ้น  45,392 บาท.

ช่างทำงานในศาลาติดไฟบนต้นไม้ช่างเลิกงานกลับบ้าน

                  ในที่สุดงานวันนี้ก็จบลง  พรุ่งนี้เช้าวันใหม่  หากยังมีชีวิตอยู่  ค่อยคิดค่อยเริ่มสำหรับงานวันต่อไป.

 

                 ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา  วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2562   ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมาด้วยคือกาย และหัวใจที่เต็มร้อย   ภาพก่อน - หลัง งานปฏิบัติธรรมปี 2557

ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ
 

           วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (อาหารพื้นบ้านอีสาน)  และร่วมต้อนรับผ้าป่าสามัคคี  แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง  นำโดยท่านเจ้าคุณ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน,  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ  รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง  พระภิกษุสามเณร ฯลฯ  และคณะผ้าป่าสามัคคี ศรัทธาญาติโยม 

             วันที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 น ถวายภัตตาหารเช้า (อาหารพื้นบ้านอีสานตามอัตภาพ) แด่พระภิกษุสามเณร / เลี้ยงอาหารคณะผ้าป่า ศรัทธาญาติโยม (อาหารพื้นบ้านอีสาน ตามอัตภาพ)

              เวลา 08.00 น.  เริ่มพิธีถวายเสนาสนะ (มีกุฏิกรรมฐาน เป็นต้น)  และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

 

วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562

                  งานปฏิบัติธรรม "วันวิสาขบูชา" ที่วัดพระธาตุดอยกองมู  จ.แม่ฮ่องสอน

                  ชื่อภาพ "การสร้างพลัง สำหรับชีวิตที่ต้องเดินหน้าต่อไป (อาหารจิตวิญญาณ)" ฟ้าสางที่วัดพระธาตุดอยกองมู

           
 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  และสร้าง "กุฏิศรีธน"

 

 

"กุฏิกรรมฐาน" สร้างเสร็จ 100%

         รวมภาพ - และรายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรงช่าง

 

 

 

"กุฏิศรีธน" สร้างเสร็จ 100%

          รวมภาพ - และรายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าแรงช่าง

 

 

 

คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

         ปณิธาน - กับการเดินแต่ละก้าว  ภาพและรายละเอียด

 

 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"

 วันที่ 09 มิถุนายน 2562

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 29 เมษายน 2562

 วันที่ 28 เมษายน 2562

 วันที่ 19 เมษายน 2562

 วันที่ 17 เมษายน 2562

 วันที่ 15 เมษายน 2562

 ปีใหม่ไทย สักวันหนึ่ง...

 วันที่ 10 เมษายน 2562

 วันที่ 09 เมษายน 2562

 วันที่ 05 เมษายน 2562

 วันที่ 03 เมษายน 2562

 วันที่ 30 มีนาคม 2562

 วันที่ 20 มีนาคม 2562

 วันที่ 18 มีนาคม 2562

 วันที่ 14 มีนาคม 2562

 วันที่ 12 มีนาคม 2562

 วันที่ 04 มีนาคม 2562

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 22 มกราคม 2562

 วันที่ 18 มกราคม 2562

 วันที่ 13 มกราคม 2562

 วันที่ 09 มกราคม 2562

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 อธิฐาน  และ อธิฐาน

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

 ที่.. ดารัมซาร่า อินเดีย

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 วันที่ 02 มีนาคม 2559

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 วันเริ่มต้น 2 กรกฎาคม 2556