วันที่ 20 มีนาคม 2561

                 สิ่งนี้เคยเห็นและเคยใช้ครั้งแรกที่ วัดปลายดอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  09.47 น. เมื่อวานนี้ (19 มีนาคม 2561) มีพัสดุมามาส่งถึงวัด เปิดกล่องพัสดุดูจึงรู้ว่าเป็น "อาสนะสงฆ์เพื่อสุขภาพ" แต่ไม่ทราบว่าต้นทางมาจากที่ใด (ไม่มีระบุใดฯเลย)  ระลึกถึงเบื้องบนที่คอยดูแล, รักษา, ให้กำลังใจ, จึงบูชาด้วยวิธี  เมื่อวานนี้ (เวลากลางวัน) ใช้แทนหมอนนอนหลับสนิท  ยามเย็นจึงนำมาที่ศาลาใช้เป็นอาสนะแสดงธรรม, กล่าวสรรเสริญพุทธคุณ, ธัมคุณ, สังฆคุณ,

                 ...............................................................

..................................................................................
 

กับความคิดที่เห็นว่าไม่ควรนิ่งดูดาย