วันที่ 30 มิถุนายน 2563

                  คุณ"ใบบุญ" (ชื่อตามไลน์) ได้ทำบุญสำเร็จตามความปรารถนาของเธอแล้วคือ "ทำประตูเลื่อนหน้ากุฏิ" ช่างมาติดตั้งวันที่ 28 มิถุนายน 2563  เมื่อปี 2560 มีเหตุทำให้หลวงตาเป็น "มัคคุเทศก์" พาคุณใบบุญพร้อมคณะไปทัศนศึกษา ยังสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งที่ประเทศอินเดีย มีเมืองราชคฤห์เป็นต้น  ชื่อเป็นเพียงสรรพนามที่ใช้เรียกแทนคนๆนั้น คนๆนี้เท่านั้น  ถึงจะมีความสำคัญแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องรู้จักชื่อของกันก็ได้

มีแล้วประตูเปิด-ปิดยามค่ำคืนหน้ากุฏิเจ้าอาวาส
ติดตั้งประตูเลื่อนหนึ่ง ช่างไฟติดตั้งประตูเลื่อน

คุณไม่รู้จักชื่อ (ภาพไลน์)ป้ายเข้าวัดเจ้าภาพ+คนงาน

                  วัดป่าดงยางแห่งนี้  หลวงตามักเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น" มิใช่อนุสาวรีย์ของหลวงตา มิใช่อนุสาวรีย์ของใครๆ  แต่เป็นอนุสาวรีย์ของคนเป็นๆที่มีชีวิตอยู่ทุกๆคนที่ร่วมกันสร้าง ตามกำลังของแต่ละคนที่มีมากน้อยแตกต่างกัน ทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา และกำลังความเพียร

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563

        คุณ "ไม่รู้จักชื่อ" (ภาพจากไลน์) พร้อมคณะ  กทม.  เป็นเจ้าภาพทำประตูเลื่อน  จำนวน  23,000 บาท

 

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 (วันพระ)

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน  2,999 บาท  เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง (เดือนมิถุนายน) และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

         คุณมะปราง ภมรมาศ  คุณลูกทำบุญวันเกิด คุณพ่ออมร" จำนวน 2,000 บาท  "อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง"

 

 

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

        คุณสุกัญญา ศรีมงคล พร้อมสามี  เป็นเจ้าภาพทำป้ายวัด  และติดตั้งจนเสร็จเรียบร้อย

 

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563

        คุณนงค์นาถ - นงลักษณ์ ศรีมงคล  เป็นเจ้าภาพซื้อโคมไฟ พลังงานแสงอาทิตย์  1 ดวง

 

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563

        แม่เสน - แม่ชู (แม่ศีลวัดป่าดงยาง)  เป็นเจ้าภาพซื้อโคมไฟ พลังงานแสงอาทิตย์  1 ดวง

 

 

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

        คุณหมึกดำ  ส่งขนมลูกเต๋ามาทางขนส่งเคอรี่ 1 กล่อง

 

 
 
บันทึกในไดอารี่