เว็บไซต์ไดอารี่บุญนี้ กำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็น "ไดอารี่บันทึกเหตุการณ์, การเดินทาง, ทางจิตวิญญาณ, ทางกาย, ตลอดบนเส้นทางสายบุญนี้  อีกทั้งเป็นกัลยาณมิตร "เป็นเพื่อนแก้วสหายคำ" เป็นที่ปรึกษา, และเป็นผู้ที่รับฟังได้ในทุกฯเรื่อง,

 

                  เมนูวันนี้และย้อนหลัง ของผู้แสวง,

คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย

คุณโยม (ลูกศิษย์)

คุณมะปราง ภมรมาศ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

        คุณนิค ร้านวารีกุญชร ร่วมทำบุญต่อยอดในงานกฐิน โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 3,999 บาท และจองร่วมสมทบกฐินปีหน้า (2564) จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

วันที่ 28 มิถุนายน 2563

        คุณใบบุญ (น.ส.ณฐมน) พร้อมคณะจากกรุงเทพ  เป็นเจ้าภาพทำประตูเลื่อนหน้ากุฎิเจ้าอาวาส  จำนวนเงิน  23,000 บาท

วันที่ 3 มิถุนายน 2563

        คุณพยาบาล  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้ดูแลการรักษา "รถคุณปู่" จำนวนเงิน  37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาท)

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

          คุณสะพานบุญ (กาญจนา ศรกุล)_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

          คุณสดใส ช่างอาวุธ_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) ผ่านคุณสะพานบุญ จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

          คุณพุทธิตา มนต์เทวัญ พร้อมครอบครัว_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

          คุณดวงธร คู่มาลา_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) ผ่านคุณสะพานบุญ จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม

ตลอด 5 เดือน ที่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย_(กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560)

                ผู้สนับสนุนให้กาย และจิตวิญญาณ ดำเนินอยู่ได้ตามความตั้งใจกับคำว่า "ปฏิบัติบูชา"  ย้อนหลังไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 ระหว่างเตรียมเดินทางไปจำพรรษาที่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย  จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560  เดินทางกลับสู่มาตุภูมิ

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์พระอาจารย์วิเชียรอีกบทบาทหนึ่ง

คุณไก่ เชิญพรคุณต๋อย ศิริวรรณคุณลัดดาวัลย์