วัดป่าดงยาง

 

                เว็บไซต์ไดอารี่บุญนี้ ความตั้งใจของผู้จัดทำขึ้นมา (หลวงตาเอง) เพื่อเป็น "ไดอารี่บันทึกการเดินทาง ทั้งทางจิตวิญญาณและทางกายของหลวงตา บนเส้นทางนักบวช" อีกทั้งเป็นกัลยาณมิตร, เป็นเพื่อนแก้วสหายคำ, เป็นที่ปรึกษา, สามารถพูดคุยและรับฟังได้ในทุกฯเรื่อง,

 
 
วันที่ 20 มกราคม 2561_

          วันนี้ คุณสุภาพร สุรินทร์ (อำไพ) จ.แม่ฮ่องสอน  ได้ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 9,000 บาท.   ภาพและรายละเอียด"อิฐแดง"ก้อนแรก


วันที่ 16 มกราคม 2561_แสงสว่างในกุฏิสงฆ์

          คุณอนุวัฒน์ - พัชรียา - ณัฐวัตร - อิทธิพัทธ์  ภูทวี ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพแสงสว่างในกุฏิสงฆ์ ผ่านคุณสะพานบุญ โดยโอนเงินเข้าบัญชีวัดป่าดงยาง จำนวน 10,000 บาท.  ภาพและรายละเอียด


วันที่ 1 - 3 มกราคม 2561_ในงานปฏิบัติธรรมข้ามปี

          คุณต๋อย ศิริวรรณ, คุณปานจิต, และคณะแม่ศีลที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ร่วมบริจาคเงินสมทบสร้างกุฏิ เป็นจำนวนเงิน  12,010 บาท.  ภาพและรายละเอียด

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

          คุณสะพานบุญ (กาญจนา ศรกุล)_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท.  ภาพและรายละเอียด


วันที่ 27 ธันวาคม 2560

          คุณสดใส ช่างอาวุธ_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) ผ่านคุณสะพานบุญ จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท.  ภาพและรายละเอียด


วันที่ 27 ธันวาคม 2560

          คุณพุทธิตา มนต์เทวัญ พร้อมครอบครัว_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท.  ภาพและรายละเอียด


วันที่ 25 ธันวาคม 2560

          คุณ "นิรนาม" ต่อมาจึงทราบว่า คือคุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย วันคริสต์มาส ปี 2560 ได้โอนเงินเข้าบัญชี = เป็นจำนวน 10,000 บาท.  เรื่องและรายละเอียดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว


วันที่ 25 ธันวาคม 2560

          คุณดวงธร คู่มาลา_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) ผ่านคุณสะพานบุญ จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท.  รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 21 ธันวาคม 2560

          คุณมะปราง ภมรมาศ (บุตร), คุณอมร ปลั่งแสงมาศ (บิดา) พร้อมครอบครัว_ร่วมทำบุญสมทบสร้างกุฏิสงฆ์ = เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท.  รายละเอียดเพิ่มเติม

ตลอด 5 เดือน ที่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย_(กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560)

                ผู้สนับสนุนให้กาย และจิตวิญญาณ ดำเนินอยู่ได้ตามความตั้งใจกับคำว่า "ปฏิบัติบูชา"  ย้อนหลังไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 ระหว่างเตรียมเดินทางไปจำพรรษาที่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย  จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560  เดินทางกลับสู่มาตุภูมิ

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์พระอาจารย์วิเชียรอีกบทบาทหนึ่ง
คุณไก่ เชิญพรคุณต๋อย ศิริวรรณคุณลัดดาวัลย์