เว็บไซต์ไดอารี่บุญนี้ กำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็น "ไดอารี่บันทึกเหตุการณ์, การเดินทาง, ทางจิตวิญญาณ, ทางกาย, ตลอดบนเส้นทางสายบุญนี้  อีกทั้งเป็นกัลยาณมิตร, เป็นเพื่อนแก้วสหายคำ, เป็นที่ปรึกษา, และเป็นผู้ที่รับฟังได้ในทุกฯเรื่อง,

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 (ล่าสุด)

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีประจำทุกเดือน  เพื่อจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  จำนวน  2,564 บาท 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

         คุณทิพย์สุดา แอร์เอเชีย   สนับสนุนเป็นเจ้าภาพยานพาหนะ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ "งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันพ่อแห่งชาติ"  ที่วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

        คุณนิค ร้านวารีกุญชร ร่วมทำบุญต่อยอดในงานกฐิน โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 3,999 บาท และจองร่วมสมทบกฐินปีหน้า (2564) จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563

        คุณใบบุญ (น.ส.ณฐมน) พร้อมคณะจากกรุงเทพ  เป็นเจ้าภาพทำประตูเลื่อนหน้ากุฎิเจ้าอาวาส  จำนวนเงิน  23,000 บาท

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563

        คุณพยาบาล  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้ดูแลการรักษา "รถคุณปู่" จำนวนเงิน  37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาท)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

          คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ร่วมทำบุญเป็นค่าเดินทาง สู่ประเทศลาว   จำนวน 5,000 บาท.  ผ่าน คุณสะพานบุญ (กาญจนา ศรกุล)_ เดินทางวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562   รายละเอียด


คุณแอร์ การบินไทย

วันที่ 14 มกราคม 2562

         คุณแอร์ การบินไทย   เป็นเจ้าภาพยานพาหนะ  เดินทางวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562   รายละเอียด


วันที่ 2 มกราคม 2562

         คุณมะลิวัน การไฟฟ้า  ร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนธันวาคม, และเดือนมกราคม, และค่ารถโดยสาร (หากมีการเดินทาง)  เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท.


คุณทิพย์สุดา

วันที่ 15 พฤศจิกายน - วันที่ 6 ธันวาคม 2561 (ที่ดารัมซาร่า อินเดีย)

         คุณทิพย์สุดา แอร์เอเชีย   สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างฯทั้งหมด ที่อยู่ดารัมซาร่า อินเดีย, และค่าเครื่องบินกลับถึงไทย,  รวมเป็นเงินจำนวน  38,000 บาท.


คณะญาติธรรม กทม.

วันที่ 15 พฤศจิกายน - วันที่ 6 ธันวาคม 2561 (ที่ดารัมซาร่า อินเดีย)

         คณะญาติธรรม กทม.  ร่วมสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว, รถรับส่ง,  เป็นเจ้าภาพตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ - ร้อยเอ็ด   มีคุณมะปราง, คุณศักดิ์, คุณไก่ เชิญพร, คุณใบบุญ, เป็นต้น.


คุณทานตะวัน

วันที่ 9 ธันวาคม 2561

         คุณทานตะวัน  นำเงินมาเป็นทอดฯ เพื่อให้หลวงตายืม สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย "โครงการน้ำไหลไฟเสถียร" ที่วัดป่าดงยาง  เป็นจำนวนเงิน  60,000 บาท (หกหมื่นบาท)


วันที่ 27 ตุลาคม 2561

         คุณปัญญดา สัมมิตร (แม่ล้อม) ทำบุญอุทิศจ่ายค่าไฟฟ้าให้วัดป่าดงยางเดือนตุลาคม  เป็นจำนวนเงิน 2,335 บาท อุทิศส่วนบุญให้แก่ ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 26 ตุลาคม 2561

         คุณมะลิวัน การไฟฟ้า   ร่วมทำบุญเป็นค่าเดินทาง  และค่าใช้จ่ายต่างฯในวัดป่าดงยาง (ค่าใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน) เป็นเงินจำนวน  5,000 บาท.


วันที่ 10 ตุลาคม 2561

          คุณมะลิวัน การไฟฟ้า  เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน  ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน  2,700 บาท


วันที่ 15 กันยายน 2561

           คุณมะลิวัน การไฟฟ้า   ร่วมทำบุญค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าไฟฟ้า, ค่ายารักษาโรค, ค่าอาหารแมว, เป็นต้น  เป็นจำนวนเงิน   5,000 บาท


วันที่ 29 สิงหาคม 2561

         คุณโน๊ต พรีออเดอร์  "สนับสนุนการดำเนินชีวิตเพื่อการบูชา"  ด้วยเงินจำนวน  40,000 บาท.


วันที่ 1 สิงหาคม 2561

          คุณแอร์ การบินไทย   เจ้าภาพยานพาหนะไป - กลับ  สำหรับการเดินทางไปร่วมงาน   "วันแม่แห่งชาติที่ จ.แม่ฮ่องสอน" จำนวน  15,000 บาท.  รายละเอียด


วันที่ 15 มิถุนายน 2561

          คุณแสงเทียน ส่องสว่าง_สนับสนุนการเตรียมงาน "บูชาพระคุณ บูชาคุณพระ"  จำนวน  50,000 บาท. เพื่อปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซม,


คุณละออง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

              คุณละออง   เจ้าภาพโครงการ "ปรับทิศทางน้ำฝน" และยานพาหนะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ จ.แม่ฮ่องสอน  โอนเงินผ่านธนาคารจำนวน  40,000 บาท.


คุณสถาปนิก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

              คุณสถาปนิก (นามแฝง) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  เจ้าภาพโครงการ "สร้างรั้วกันวัว"  โอนเงินผ่านธนาคารจำนวน  105,000 บาท.  รายจ่ายค่าวัดุอุปกรณ์ - ค่าแรง


วันที่ 23 เมษายน 2561

              คุณหมอ เภสัช  สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง  เพื่อไปปรับทัศนคติของเจ้า "นินจา"  เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท   ภาพและรายละเอียด


วันที่ 15 เมษายน 2561

            คุณหนูใหญ่ ลัดดาวัลย์ จังหวัดจันทบุรี  ร่วมทำบุญสำหรับงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน + งานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท   ภาพและรายละเอียด


วันที่ 6 เมษายน 2561

          คุณอำไพ สุภาพร  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ร่วมทำบุญโอนผ่านธนาคาร ไม่เจาะจง  จำนวน 3,000 บาท   รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 19 มีนาคม 2561

          สิ่งนี้เคยเห็นและเคยใช้ครั้งแรกที่ วัดปลายดอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันนี้ 19 มีนาคม 2561 มีพัสดุมามาส่งถึงวัด เปิดกล่องดูจึงรู้ว่า   ภาพและรายละเอียด


วันที่ 3 มีนาคม 2561

          คุณศันสนีย์ บุญประเสริฐ จ.ระยอง ร่วมทำบุญผ่านธนาคาร  จ่ายค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง จำนวน 2,000 บาท.


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

          คุณสุภาพร สุรินทร์ (อำไพ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมทำบุญผ่านธนาคาร เป็นเจ้าภาพมุ้งลวดประตู  จำนวน 5,000 บาท


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

          คุณแม่ชีขาว (ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดดอยผาตั้ง 2561) ร่วมทำบุญผ่านธนาคาร ให้ใช้จ่ายตามเห็นสมควร จำนวน  4,000 บาท.


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

          คุณหนูใหญ่ ลัดดาวัลย์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญผ่านธนาคาร จ่ายค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง เดือนกุมภาพันธ์  3,000 บาท.


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561_น้ำปานะและอาหาร

          วันนี้ คุณมะปราง ภมรมาศ  ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพน้ำปานะและอาหาร ในงานปฏิบัติธรรมประจำปี โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 5,000 บาท. ภาพและรายละเอียด


วันที่ 20 มกราคม 2561_

          วันนี้ คุณสุภาพร สุรินทร์ (อำไพ) จ.แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 9,000 บาท.   ภาพและรายละเอียด"อิฐแดง"ก้อนแรก


วันที่ 16 มกราคม 2561_แสงสว่างในกุฏิสงฆ์

          คุณอนุวัฒน์ - พัชรียา - ณัฐวัตร - อิทธิพัทธ์  ภูทวี ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพแสงสว่างในกุฏิสงฆ์ ผ่านคุณสะพานบุญ โดยโอนเงินเข้าบัญชีวัดป่าดงยาง จำนวน 10,000 บาท.  ภาพและรายละเอียด


วันที่ 1 - 3 มกราคม 2561_ในงานปฏิบัติธรรมข้ามปี

          คุณต๋อย ศิริวรรณ, คุณปานจิต, และคณะแม่ศีลที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ร่วมบริจาคเงินสมทบสร้างกุฏิ เป็นจำนวนเงิน  12,010 บาท.  ภาพและรายละเอียด

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

          คุณสะพานบุญ (กาญจนา ศรกุล)_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท.  ภาพและรายละเอียด


วันที่ 27 ธันวาคม 2560

          คุณสดใส ช่างอาวุธ_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) ผ่านคุณสะพานบุญ จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท.  ภาพและรายละเอียด


วันที่ 27 ธันวาคม 2560

          คุณพุทธิตา มนต์เทวัญ พร้อมครอบครัว_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท.  ภาพและรายละเอียด


วันที่ 25 ธันวาคม 2560

          คุณ "นิรนาม" ต่อมาจึงทราบว่า คือคุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย วันคริสต์มาส ปี 2560 ได้โอนเงินเข้าบัญชี = เป็นจำนวน 10,000 บาท.  เรื่องและรายละเอียดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว


วันที่ 25 ธันวาคม 2560

          คุณดวงธร คู่มาลา_ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) ผ่านคุณสะพานบุญ จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท.  รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 21 ธันวาคม 2560

          คุณมะปราง ภมรมาศ (บุตร), คุณอมร ปลั่งแสงมาศ (บิดา) พร้อมครอบครัว_ร่วมทำบุญสมทบสร้างกุฏิสงฆ์ = เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท.  รายละเอียดเพิ่มเติม

ตลอด 5 เดือน ที่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย_(กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560)

                ผู้สนับสนุนให้กาย และจิตวิญญาณ ดำเนินอยู่ได้ตามความตั้งใจกับคำว่า "ปฏิบัติบูชา"  ย้อนหลังไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 ระหว่างเตรียมเดินทางไปจำพรรษาที่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย  จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560  เดินทางกลับสู่มาตุภูมิ

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์พระอาจารย์วิเชียรอีกบทบาทหนึ่ง

คุณไก่ เชิญพรคุณต๋อย ศิริวรรณคุณลัดดาวัลย์