เมนู คุณโยม (ลูกศิษย์) เป็นบางรายการที่นำมาบันทึกไว้  เพื่อความเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ 

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

        คุณโยม (ลูกศิษย์) ทำบุญสมทบซื้อประตูห้องน้ำ (ที่กอไผ่ท้ายสวน)  จำนวน 2,000 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

        คุณโยม (ลูกศิษย์) ทำบุญสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 22 กันยายน 2564

        คุณโยม (ลูกศิษย์) ทำบุญสนับสนุนฉีดวัคซีนโควิด  จำนวน 3,000 บาท

วันที่ 28 สิงหาคม 2564

        คุณโยม (ลูกศิษย์) โอนเงินทำบุญจำนวน 2,000 บาท  ซื้ออาหารแมว

วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2564

         คุณโยม (ลูกศิษย์) สำรองค่าใช้จ่ายทำไฟฟ้าเข้าวัดจนเสร็จเรียบร้อย  จำนวน 70,000 บาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

        โยม (ลูกศิษย์) โอนเงินทำบุญจำนวน 2,000 บาท  ซื้อรถตัดหญ้า

วันที่ 16 มีนาคม 2564

        โยม (ลูกศิษย์) โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน  2,000 บาท  ทำบุญค่ายารักษาโรค (พระอาพาธ)+แมว

วันที่ 8 มกราคม 2564

        โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญซื้อ "Harddisk" ถวายไว้ใช้งาน  จำนวน 7,500 บาท

วันที่ 5-17 พฤษภาคม 2561

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญสร้างรั้วกันวัว ถวายเงินจำนวน 105,000 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2559

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญร่วมสร้างห้องน้ำ จำนวนเงิน 10,000 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 19 กันยายน 2559

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญถวายเงิน 10,000 บาท ซื้ออิฐแดงกั้นฝนลมหนาว  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 14 สิงหาคม 2559

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญจ่ายค่าแรงคนงานก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

         โยม (ลูกศิษย์) ทำบุญซื้อกระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 20,000 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 1 กันยายน 2558

         โยม (ลูกศิษย์)  ทำบุญค่าผ่าตัดน้องชิงดำ  จำนวน 5,000 บาท  ภาพและรายละเอียด