ตารางเดินทาง (ทางกาย)

 
 

      ปัจจุบันวันนี้.. อยู่กับลูกฯ หลานฯ และสมาชิก (แมว) ผู้มาใหม่...

บางครั้งก็ทั้งดื้อ ทั้่งซน"เจ้าหลง" จึงถูกกักบริเวณ