ตารางเดินทาง (ทางกาย)

                วันที่ 25 - 31 มกราคม 2566  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปี  ณ  วัดดอยผาตั้ง  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย (เดินทางออกจากวัดป่าดงยาง บ่ายวันที่ 22 มกราคม 2566)