ตารางเดินทาง (ทางกาย)

 

                 วันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2563   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ"  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รายละเอียดเพิ่มเติม

(ถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน วันที่ 1 ธันวาคม 2563  เวลา 14.25 น.)