ตารางเดินทาง (ทางกาย)

  

                วันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2565  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลงาน "วันวิสาขบูชา"  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  

                  สะพานชีวิต  https://www.youtube.com/watch?v=PD-nBO2-b04