ตารางเดินทาง (ทางกาย)

 
 

                  ปัจจุบันอยู่วัด เตรียมงาน  "บูชาพระคุณ บูชาคุณพระ"