ตารางเดินทาง (ทางกาย)

 
 

                  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  เดินทางสู่วัดพระธาตุดอยกองมู  ต.จองคำ  อ.เมือง  จ.แม่ฮองสอน  "เพื่อปฏิบัติบูชา"  เนื่องในงานปฏิบัติธรรม "วันมาฆบูชา" เป็นเวลา 5 วัน   เดินทางถึงแม่ฮ่องสอน  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 15.00 น   รายละเอียดงานปฏิบัติธรรม

   
 

คุณแอร์ การบินไทย

         คุณแอร์ การบินไทย   เป็นเจ้าภาพยานพาหนะ  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562