ตารางเดินทาง (ทางกาย)

 
 

            ปัจจุบันอยู่วัด ..............

 
 

กับความคิดที่เห็นว่าไม่ควรนิ่งดูดาย