ตารางเดินทาง (ทางกาย)

 

                  บำเพ็ญเพียรตามอัตภาพความเป็นจริง อยู่วัดป่าดงยาง ร้อยเอ็ด