"ประจำเดือนตุลาคม โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา" รวมภาพกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมเยาวชนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ฝึกการทำสมาธิ เจริญสติ และเดินจงกลม วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

คุณอุดม บุญครอบ และคุณเฉลิมศรี สุภาพ

               เช้าวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ขณะกำลังทำความสะอาดลานธรรม(ธรรมชาติ) ที่เสื่อทุกผืนและฯลฯ เปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝน เพราะเมื่อคืนนี้ (25 ตุลาคม) ฝนตกทั้งคืน คิดอยู่ในใจว่า "ถึงเวลาที่เด็กฯมาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังไม่สามารถจัดสถานที่ได้เรียบร้อย ก็คงต้องเป็นไปตามอัตภาพ" ไม่นานคุณอุดม บุญครอบ, และคุณเฉลิมศรี สุภาพ, สองสามีภรรยาได้นำบุตรชายหญิง 4 คนมาร่วมปฏิบัติธรรม และสามีภรรยาคู่นี้เป็นผู้ช่วยจัดสถานที่ทำความสะอาดเรียบร้อย เตรียมสถานที่ให้เด็กฯเยาวชนฝึกฝนนำกายและจิตใจตนเองสู่ความมีสติปัญญา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปในอนาคตภายหน้า

รางวัล 1
เด็กหญิงปนัดดา ชารีผาย

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.101

รางวัลที่ 2
เด็กหญิงกัลยา ศรีริวะรี

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา

ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.101

รางวัลที่ 3
เด็กหญิงปาฏิหารย์ สุภาพ

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.101
 

นั่งสมาธิ ดูลมหายใจ

ยกมือสร้างจังหวะ

ฟังคำสอนจากคุณครู
 

ครูกบนำเจริญสติ อิริยาบถยืน

รับประทานอาหารกลางวัน

ลานธรรม ธรรมชาติ