รางวัลแห่งความเพียร

รางวัลที่ ๑

รางวัลที่ ๒

 ประจำเดือนกันยายน วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประจำเดือนสิงหาคม  วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557   ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม  วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557   ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประจำเดือนมิถุนายน  วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557   ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557   ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  

 งานเด็กเดือนธันวาคม

 งานเด็กเดือนตุลาคม

 งานเด็กเดือนกันยายน