เมนู คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย เป็นบางรายการที่นำมาบันทึกไว้  เพื่อความเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่ 

 

วันที่ 6 กันยายน 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนเงิน 2,564 บาท

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนเงิน 2,564 บาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญ "ครบรอบแต่งงาน 27 ปี" โอนเงินเข้าบัญชีจำนวน  5,999 บาท  สาธุ สาธุ สาธุ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญวันจดจัดตั้ง "บริษัท เอพีเอ็น เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด" โอนเงินเข้าบัญชี  5,997 บาท   สาธุ สาธุ สาธุ

วันที่ 19 มิถุนาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญถวายเงินจำนวน 5,196 บาท  เพื่อส่งบุญนี้ ให้คุณพ่อประเสริฐ, คุณแม่บุญธรรม เลื่อนลอย  สาธุ สาธุ สาธุ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 (วันวิสาขบูชา)

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญวันวิสาขบูชา โอนเงินเข้าบัญชี  5,789 บาท   อุทิศบุญกุศลนี้ ให้คุณพ่อประเสริฐ, คุณแม่บุญธรรม เลื่อนลอย  สาธุ สาธุ สาธุ

เริ่มวันที่ 6 เมษายน 2563 (ต่อเนื่องเป็นต้นมา)

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี  เพื่อจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ร่วมทำบุญปูกระเบื้องศาลาวัดป่าดงยาง  จำนวน  9,999 บาท,  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

          คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ร่วมทำบุญเป็นค่าเดินทาง สู่ประเทศลาว   จำนวน 5,000 บาท  ผ่าน คุณสะพานบุญ (กาญจนา ศรกุล)_ เดินทางวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562   รายละเอียด

วันที่ 16 มกราคม 2561

          คุณอนุวัฒน์ - พัชรียา - ณัฐวัตร - อิทธิพัทธ์  ภูทวี ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพแสงสว่างในกุฏิสงฆ์ ผ่านคุณสะพานบุญ โดยโอนเงินเข้าบัญชีวัดป่าดงยาง จำนวน 10,000 บาท  ภาพและรายละเอียด

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

          คุณ "นิรนาม" ต่อมาจึงทราบว่า คือคุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย วันคริสต์มาส ปี 2560 ได้โอนเงินเข้าบัญชี เป็นจำนวน 10,000 บาท  เรื่องและรายละเอียดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว