วันที่ 10 มกราคม 2563

                  เริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่ด้วยการเจริญภาวนา เหมือนกับทุกฯปีที่ผ่านมา  จำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติอาจจะมีมากหรือน้อยไม่สำคัญ  แต่สาระที่สำคัญคือมีความตั้งใจจริง ปฏิบัติจริง มีความมั่นคงไม่หวั่นไหว  และรักษาความมั่นคงนั้นให้มีอยู่ตลอดไป

สวดมนต์ข้ามปีท้ายฯงานปฏิบัติข้ามปีสมาธิภาวนาข้ามปี
ศาลาวันนี้บิณฑบาตที่ครัวหลังบิณฑบาตกลับกุฏิ

                  เกือบเที่ยงวันนี้ (10 มกราคม 2563) ออกบิณฑบาต  เดินผ่านศาลาแวะเข้าเขตกุฏิโรงเห็ด (กุฏิหลังเก่าเจ้าอาวาส) ซึ่งมีโรงครัวอยู่ด้านหลัง  วันนี้ได้ออกรับอาหารบิณฑบาตที่โรงครัว  หลังบิณฑบาตกลับสู่กุฏิดอกแก้ว (กุฏิเจ้าอาวาสหลังปัจจุบัน) ทำภัตกิจเสร็จเรียบร้อย เข้าสู่การภาวนา มีฐานจิต ฐานธรรม เป็นที่ตั้ง  บางเวลาก็สลับกลับสู่ฐานกาย  วันนี้เป็นวันแรกสำหรับปีนี้ ที่ได้เขียนความเคลื่อนไหวลงบน "ไดอารี่บุญ"

 

 

          วันนี้เมื่อปีกลาย (2562)

 

 
 
บันทึกในไดอารี่