วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2562

                  วันออกพรรษา ที่วัดป่าดงยาง  ปีนี้มีคณะศรัทธาญาติโยมมาร่วมกิจกรรม "วันออกพรรษา" มากกว่าทุกฯปีที่ผ่านมา  ขอบคุณกุฏิศรีธน  ขอบคุณกุฏิกรรมฐาน ที่ให้เป็นที่พักพิง สำหรับการปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา,  ขอบคุณศาลาปฏิบัติธรรม ที่ได้ปูพื้นกระเบื้องแล้ว  ที่ให้เป็นที่สำหรับการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นบุญกุศล  ขอบคุณทุกฯดวงจิตที่ได้ร่วมสรรสร้างสิ่งอันเป็นมงคล  บนพื้นที่ที่หลวงตาเรียกว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น" (วัดป่าดงยาง) แห่งนี้

     
     
   
เช้าวันออกพรรษามาเช้าละ1คู่ (2ตัว)รวมผู้มาใหม่

                  เช้าวันออกพรรษา และวันถัดมา หลวงตาได้รับสมาชิกผู้มาใหม่เพิ่มขึ้นอีก 4 ชีวิต  "ขอบคุณกุฏิดอกแก้ว" ที่ให้เป็นที่พักพิงพักอาศัยแก่เจ้าอาวาสตลอดพรรษา  และเป็นที่หลบภัย เริ่มต้นชีวิตใหม่ของสมาชิกแมวฯทั้งหลาย   ขอบคุณ "คุณดอกแก้ว" ที่ช่วยดูแล ช่วยประคับประคองในทุกฯอย่าง บนอนุสาวรีย์ของทุกฯคนเรื่อยมา  จนมีความเป็นปัจจุบัน ในขณะนี้

 

                  ความทรงจำบนแดนพุทธภูมิ ปี 2560  ออกพรรษา ที่วัดไทยสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดีย

   
พระอาจารย์วิเชียร เจ้าอาวาสถ้ำสัตตบรรณคูหาพระเณรจำพรรษา 2560
 
 
บันทึกในไดอารี่