ในทุกสิ่งอย่างที่เล่นนั้นคือ "จริง"
ในชีวิตจริงคือ "การเล่นอย่างมีศิลปะ"

ความสิ้นพยศของกิเลส ความสงบเย็น
มีพร้อมแล้ว หรือยัง.???

บัดนี้เมื่อได้ใช้สถานที่ ที่อยู่ในตัวเมืองแห่งหุบเขาน้อยใหญ่ เป็นฐานที่เล่นเฮือนน้อยเช่นนี้แล้ว
เมื่อรูปและนามมีความพร้อมต้องใช้คำว่า วันเวลาที่ปรารถนามาถึงแล้ว "ป่าเขาลำเนาไพรคือจุดหมาย"

                    ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอย่างไรจึงจะถูกต้อง รู้แต่ว่าตั้งแต่สมัยเด็กฯจนถึงปัจจุบัน แม้วันเวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปีแล้วก็ตาม ความยินดีและความปรารถนาในธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ความสงบสงัดท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลง เมื่อมีโอกาสจะใช้สถานที่เหล่านั้นเป็นองค์ประกอบ สร้างให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งทางกายและใจ อีก 3 วันที่จะถึงนี้ (วันที่ 16 มีนาคม) การเดินทางก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้ง

หิ่งห้อยตัวน้อยฯ แม้จะเปล่งแสงสว่างได้ แต่จะสามารถมองเห็นแสงนั้นไดัเฉพาะยามค่ำคืนที่มืดมิด
ค่ำคืนใดที่มืดมิด หากยังมีแสงสว่างที่ปรุงแต่งสว่างอยู่ ก็ไม่อาจจะเห็นแสงสว่างจากหิ่งห้อยน้อยแสงนั้นได้
ค่ำคืนใดที่ไร้ซึ่งแสงสว่างทั้งปวง แสงจากหิ่งห้อยตัวน้อยฯ ย่อมสามารถมองเห็นได้.
อาจจะไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจเราได้
แต่.. เราเองเข้าใจเรา เพราะ.. เราคือเรา.
diaryboon