วันที่ 18 เมษายน 2561

                 ตั้งแต่เช้าวันที่ 15 เมษายน 2561 เป็นต้นมา หลวงตาพร้อมกับเณรน้อยฯและศิษย์วัดตัวเล็ก ต่างก็เป็นกัลญาณมิตรให้ซึ่งกันและกัน เณรและน้องฯของเณรพึ่งหลวงตาหวังได้อาหารและขนมกินไปวันต่อวัน  หลวงตาอาศัยเณรน้อยกับเจ้าตัวเล็กฯ  เป็นสื่อกลางตอบแทนพระคุณของพระรัตนตรัย  แม้จะมีฝนตกหนักเป็นบางวันก็ตาม  แต่ชีวิตของนักบิณก็สามารถดำเนินไปได้

ฝนตกกับเต็นท์เณร

ฟ้าสางแล้ว

ชีวิตกับความหวัง

                 เป็นครั้งแรกที่มีความคิด ความพยายาม และลงมือกระทำ  เพื่อจะได้อาหารที่เพียงพอในแต่ละวัน  สำหรับชีวิตของเจ้าตัวเล็กทั้งหมด 6 ชีวิต (เณร 3 + ศิษย์ของเณรอีก 3)  จึงหารถโดยสาร "เป็นรถมอเตอร์ไซต์พ่วง" พากันทำหน้าที่ของนักบิณฑตามหมู่บ้านใหญ่ฯ ที่คิดว่าจะได้อาหารเพียงพอ  บางวันต้องบิณถึง 2 หมู่บ้านจึงเดินทางกลับเข้าวัด

ชีวิตนักบิณ

อุ้มอาหารกลับวัด

เพราะฝนตกหนัก

                 คงจะเป็นบุญของเจ้าตัวเล็กทั้งหลายด้วย คุณหนูใหญ่ ลัดดาวัลย์ จากจังหวัดจันทบุรี ซึ่งกำลังป่วยอยู่ ขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทราบเรื่องสามเณรบวชภาคฤดูร้อน+ปฏิบัติธรรม ได้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท  เงินจำนวนนี้จึงเป็นค่ารถ+ค่าน้ำมัน  วันละ 100 บาท.

น้ำมัน(รถ)เต็มถังนักบิณเข้าหมู่บ้านกุฏิ + โรงครัว

                 นึกถึงหนังจีนเรื่อง  "ไซอิ๋ว"  พิจารณาจึงเข้าใจว่า... พระถังซัมจั๋งเดินทางจากเมืองจีน  ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกถึงชมพูทวีป  มีศิษย์เอกที่มากด้วยอิทธิฤทธิ์  สามารถเหาะเหินเดินบนอากาศ พาอาจารย์ไปเอาพระไตรปิฏกได้ในพริบตา  แล้วทำไมจึงไม่ทำเช่นนั้น ทำไมจึงต้องเดินเท้า พบกับความยากลำบากอันตรายต่างฯนานาชนิด  คำตอบคือเพราะเจ้าแม่กวนอิม ต้องการให้พระถังซัมจั๋งและศิษย์ "บำเพ็ญบารมีนั่นเอง"

วันที่ 15 เมษายน 2561

            คุณหนูใหญ่ ลัดดาวัลย์ จังหวัดจันทบุรี  ร่วมทำบุญสำหรับงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน + งานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท หลวงตานำไปใช้จ่ายเป็นค่ารถ + ค่าน้ำมัน สำหรับบรรทุกเหล่านักบิณ วันละหนึ่งร้อยบาท  และอาจซื้ออาหารเพิ่มเติมในวันที่อาหารไม่พอ