วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

                 วันนี้ช่างลาหยุดงาน 1 วัน

บ่ายวันนี้นั่งฟังคำสอนประตูกันวัว

                 โครงการสามเณรภาคฤดูร้อนผ่านไปแล้ว  ดูกิริยามารยาทของเซียงน้อยแล้วก็เห็นได้ว่า  คำบอกคำสอนที่หลวงตาคอยพร่ำสอนครั้งยังเป็นสามเณรอยู่  ยังรักษานำสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นคงอยู่  คำของผู่เฒ่าผู้แก่เคยสอนว่า "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก" หลวงตาเองก็ยังหวังอยู่  หวังว่าจะนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปอย่างมั่นคง  เพื่อชีวิตของเค้าจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถมองเห็นแสงสว่างของอนาคต  และอาจจะเป็นที่พึ่งของน้องชาย ของพี่ ของแม่เค้าก็เป็นได้.

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  "สร้างรั้วกันวัว"

ภาพกลางวัน - กลางคืน

         
                          
 
 
รายจ่ายค่าวัสดุ - อุปกรณ์ - ค่าแรง
 
 
บันทึกในไดอารี่