เดินทางสู่... เทิอกเขาตามตะเข็บชายแดน ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น.

สายน้ำกั้นแบ่งเขตแดนของทั้งสองประเทศ.สายน้ำไหลไปตามทาง เข้าสู่อานาเขตของประเทศเพื่อนบ้าน.
โดดเดี่ยว เดียวดาย กับความหนาวเย็นบนเทือกเขา.ตะเข็บชายแดนบนเทือกเขา ที่ทอดยาวสลับทับซ้อน.