วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2566  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปี  เนื่องในวัน "มาฆบูชา"  ณ  วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน