วันที่ 4 กันยายน 2561

                 เมื่อวานนี้ (3 กันยายน 2561)  ฝนตกปรอยฯ ตกฯ หยุดฯ เป็นช่วงเป็นจังหวะ ตลอดจนถึงเมื่อคืนนี้  เย็นวานนี้ช่างได้เบิกเงินเพื่อจ่ายค่าแรงให้คนงานจำนวน 30,000 บาท.   รายจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ได้สั่งซื้อมาแล้วสำหรับ "กุฏิกรรมฐาน" ตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้ เฉพาะในร้อยเอ็ดเป็นจำนวนเงิน 52,025 บาท.  และอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่ คุณอมร ปลั่งแสงมาศ (เจ้าภาพ) ได้ให้คนงานนำมาจากโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลาง ไม่ทราบราคา  และในเช้าวันนี้ช่างได้มาตรวจมาเก็บงานเพื่อความเรียบร้อย และรอทางเจ้าภาพมาตรวจงาน สั่งงาน นำวัสดุอุปกรณ์มาเพิ่มเติม ในโอกาส และวันเวลาต่อไป

มาจากโรงงานเฉพาะในร้อยเอ็ดช่างเบิกค่าแรง
ช่างเก็บงานเช้านี้     วันที่ 1 กันยายนปัจจุบันวันนี้

                 ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณ ธรรมะคุณ สังฆคุณ ในปัจจุบันนี้  ที่มาในรูปลักษณะต่างฯ  ผู้ที่มีตาใน (ตาปัญญา) ที่สามารถมองเห็นคุณค่าของบุญกุศล และประกอบด้วยพลังแห่งความศรัทธา  ย่อมมีความพากเพียรที่มั่นคง  ไม่ย่อท้อต่อการสร้าง "ความดีระดับบุญและกุศล" เพื่อความเป็นมงคลอันสูงสุดในพุทธศาสนา ที่คู่ควรกับเรา พุทธบริษัททั้งปวง

 
 

วันที่ 4 กันยายน 2561

                 เมื่อวานนี้ (3 กันยายน 2561)  เป็นวันที่เสร็จกิจ "ที่คุณโน๊ตพรีออเดอร์ที่สนับสนุนมา" เบื้องต้นระดับหนึ่ง   คงเหลือสิ่งที่ต้องบำเพ็ญต่อไปกับถ้อยคำประโยคว่า "บูชาด้วยการดำเนินชีวิต" ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา

ดอกแก้ววันนี้     กุฏิดอกแก้ว15.03 น. วานนี้

                 ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณ ธรรมะคุณ สังฆคุณ ในปัจจุบันนี้  ที่มาในรูปลักษณะต่างฯ  ผู้ที่มีตาใน (ตาปัญญา) ที่สามารถมองเห็นคุณค่าของบุญกุศล และประกอบด้วยพลังแห่งความศรัทธา  ย่อมมีความพากเพียรที่มั่นคง  ไม่ย่อท้อต่อการสร้าง "ความดีระดับบุญและกุศล" เพื่อความเป็นมงคลอันสูงสุดในพุทธศาสนา ที่คู่ควรกับเรา พุทธบริษัททั้งปวง

 
 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"

 
 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

         คุณโน๊ต พรีออเดอร์  "สนับสนุนการดำเนินชีวิตเพื่อการบูชา"  ด้วยเงินจำนวน  40,000 บาท.

 

 
 
บันทึกในไดอารี่