วันที่ 4 ตุลาคม 2561

                 ดอกแก้วบานเช้าวันนี้...  รีวิวด้วยภาพมีชีวิต.....

ตู้รับจดหมายดอกแก้วบานเพื่อการบูชา
รถคอปเตอร์วัดสหายทั้งสามเช้าวันนี้

                 ดอกแก้วบานเช้าวันนี้...  รีวิวด้วยภาพมีชีวิต.....

 
ภาษาคน - ภาษาธรรม - หน้าที่ของกาย - หน้าที่ของจิต

                 กรรม (การกระทำ) ลิขิต  ทั้งการกระทำในชาติปัจจุบัน  และอดีตชาติที่ผ่านฯมาแล้ว  เป็นคำสอนในพุทธศาสนา  เพื่อให้เราทุกฯคนกระทำสร้างแต่คุณงามความดี  ยกระดับการกระทำนั้นฯ  ดำเนินสู่ความดีระดับบุญกุศลยิ่งฯขึ้นไป

                 พระเจ้าลิขิต พระพรหมลิขิต  ชิวิตของเราได้ถูกลิขิตไว้แล้ว  เป็นความเชื่อของ  ผู้คนจำนวนไม่น้อยในยุคปัจจุบันนี้

                 ฟ้าบันดาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาล  ชีวิตได้ถูกกำหนดไว้แล้ว  เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน

..........................

                 หยุดวิ่งตามนานมาแล้ว  เฝ้ามองดูอยู่  ว่าจะมีอะไรให้เห็นอีกบ้าง  แล้วสิ่งนั้นฯจะไปในทิศทางใด.


 
 
บันทึกในไดอารี่