วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

                 เช้าวันนี้เป็นวันแรกที่ช่างและอุปกรณ์มีความพร้อม  แล้วโครงการสร้างรั้วกันวัวก็เริ่มขึ้น.....

เย็นวันแรก

เสารั้ว 51 ต้น

ตั้งเสร็จแล้ว

                 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับ "โครการกั้นรั้วกันวัว + ปลูกหญ้าป้องกันดินไหลไปตามน้ำฝน"  ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561   รวมจ่ายไปทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน  24,215 บาท

กล่าวคำลาสิกขา

กราบคุณตา

ยืนหน้าสุสาน

                 โครงการบวช, ฝึกอบรม, สามเณรภาคฤดูร้อน สิ้นสุดลงในเช้าวันนี้ (5 พฤษภาคม 2561) ปิดโครงการด้วยการมีชุดนักเรียนชุดใหม่ สร้างความปีติยินดีให้กับสามเณรทั้ง 3 และผู้ปกครอง  ด้วยความอนุเคราะห์ของเจ้าภาพผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  หลวงตาเป็นตัวแทนเจ้าภาพใส่บาตรสามเณรรูปละ 500 บาท  ก็รู้สึกปลาบปลื้มแทน ในบุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
                หลังสึกแล้วเซียงน้อยทั้งสาม ก็กลับไปอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองใช้ชีวิตแบบชาวบ้านต่อไป ส่วนหลวงตาก็ดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางของนักบวช ที่มีแสงสว่างส่องให้เห็นทางเดินไปข้างหน้า  แม้บางครั้ง หรือบ่อยครั้ง แสงสว่างนั้นจะริบหรี่ แต่ชีวิตก็ต้องดำเนิน และเดินทางต่อไป.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

                 โครงการ "ปลูกหญ้าป้องกันดินไหลไปตามน้ำฝน"  มีเณรน้อยทั้งสามเป็นกำลังหลักช่วยหลวงตาทำงาน  ดูดูแล้วเณรน้อยทั้งหลายสนุกสนานกับการทำ  งานแต่หลวงตาเหนื่อย  เหนื่อยกับการดื้อความเป็นลิงของเณรทั้งสาม  เหมือนจับปูใส่กระด้ง

ช่วยเหยียบหญ้า

กรรมกรน้อย

นั่งดูรถยกเสา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561_เริ่มโครงกันสร้างรั้วกันวัว

สร้างรั้วกันวัว

สู้ สู้ สู้

ถึงฤดูปล่อยวัว

                 เพื่อจะไม่ต้องเป็นคอกวัวอีกต่อไป.

นิรนาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

              คุณสถาปนิก (นามแฝง) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  เจ้าภาพโครงการ "สร้างรั้วกันวัว"

 
บันทึกในไดอารี่