เช้าวานนี้ (5 พฤษภาคม 2564) ร้านนงนุชบิวตี้ ในเมืองร้อยเอ็ด ทำพิธีเปิดร้านเพื่อความเป็นสิริมงคล หลวงตาได้เดินทางไปฉลองศรัทธาให้สติให้ปัญญาที่ถูกต้องในพุทธศาสนา  อันเป็นหนทางที่จะได้มีสติปัญญาพินิจพิจารณา ไม่ต้องหลงงมงายความวิเศษความศักดิ์สิทธิ์นอกพุทธศาสนา ที่ยุคนี้มีอยู่มากมายในสังคม  หลังจากทำหน้าที่เสร็จแล้ว ออกรับบิณฑบาตรที่คณะเจ้าภาพจัดเตรียมไว้ กลับมาฉันที่วัด  มีรถรับ-ส่งโดยเจ้าของร้านนงนุชบิวตี้

ไหว้พระรับศีลมารดา-บุตรสาวร้านนงนุชบิวตี้
ครั้งแรกที่อินเดียครั้งจำพรรษาครั้งล่าสุด

                  ช่วงโรคระบาด "โควิด-19" เช่นปัจจุบันนี้  เป็นการยากที่จะเดินทางไปกราบพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดีย ทำให้ระลึกถึงหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่ได้เดินทางสู่แดนพุทธภูมิ  ครั้งแรกมีคุณอมร ปลั่งแสงมาศ และบุตรสาว เป็นเจ้าภาพ  ครั้งต่อมาได้ไปจำพรรษาที่วัดไทยสิริราชคฤห์ ครั้งนั้นอยู่อินเดียถึงห้าเดือน,  และครั้งล่าสุดอยู่ 1 เดือน มีโยมลูกศิษย์เป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายทั้งหมด,  ปัจจุบันทำหน้าที่ตอบแทนพระพุทธศาสนา โดยการมีชีวิต ให้สิ่งที่ควร ต่อสังคม ต่อโลก ในรูปแบบต่างๆ ตามโอกาสที่เปิดให้ คนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญ  แต่ที่สำคัญคือเรารู้เรา

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

         คุณมะปราง ภมรมาศ  โอนเงินทำบุญจำนวน 2,000 บาท  เป็นค่าภัตตาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

        โยม (ลูกศิษย์) โอนเงินทำบุญจำนวน 2,000 บาท  ซื้อรถตัดหญ้า

 
 
บันทึกในไดอารี่