รายจ่าย "โครงการกั้นรั้วกันวัว"

                 วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2561  =  ซื้อวัสดุเพิ่ม + ค่าแรง  รวมจ่ายเงินไปจำนวน  =  12,540 บาท.

                 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  =  ซื้อวัสดุเพิ่ม + ค่าดิน  รวมจ่ายเงินไปจำนวน  =  19,900 บาท.

                 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2561  =  ค่าวัสดุอุปกรณ์  รวมจ่ายเงินไปจำนวน  =  24,215 บาท.

                 ค่าแรงเหมา + รวม  =  38,000 บาท.

                 คุณสถาปนิก (นามแฝง) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  เจ้าภาพโครงการ "สร้างรั้วกันวัว" โอนเงินผ่านธนาคารสำหรับโครงการนี้ทั้งสิ้น 105,000 บาท.