วันที่ 10 กันยายน 2563 (วันพระ)

                  เช้าวันนี้หลังจากทำวัตรสวดมนต์เสร็จแล้ว  ขับรถไฟฟ้าไปเปิด-ปิดน้ำ  และตรวจดูความเรียบร้อยเสนาสนะต่างๆ  สมควรแล้วจึงขับรถกลับเข้าวัด เห็นรถมอเตอร์ไซต์พ่วงจอดอยู่  ก็รู้ว่าวันนี้โยมแม่เข้าวัดจำศีลภาวนา ปฏิบัติแสวงหาทรัพย์ภายในเช่นเดิม เหมือนกับทุกๆวันพระที่ผ่านมา

                  บริเวณข้างๆวัด มีชาวบ้านอยู่หลายหลังคา ที่ย้ายครัวเรือนมาอยู่นาอย่างถาวร  ช่วงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอไฟฟ้าเกษตรมาใช้  เป็นบ้านใหม่ที่ให้ความสะดวกสำหรับการอยู่อาศัย และประกอบอาชีพทำมาหากิน  ที่เห็นชัดเจนคือมีความเงียบสงบ ไม่วุ่นวายเหมือนอยู่ในหมู่บ้าน

เช้าวันนี้ถนนก่อนพัฒนาเปิดปั๊มน้ำขึ้นถัง
ก่อนเดินสายไฟฟ้าบ้านอยู่นา นาอยู่บ้านเตรียมเดินไฟเข้าบ้านนา
กลับเข้าวัดโยมแม่มาจำศีล2ตายาย มาขอฟืน
 

                  วันที่ 9 กันยายน 2563  ก่อนเพลวันนั้นได้เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งติดอยู่เสาศาลา  อ่านดูแล้วคิดว่า "นี่กระมังที่เรียกว่าปักกฐิน"  คุณแม่ดวง จันทะเกิด พร้อมด้วยลูกๆ หลานๆ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินวันที่ 31 ตุลาคม 2563  ณ วัดป่าดงยาง

แม่ดวง จันทะเกิด จองกฐินพร้อมคณะลูกๆหลานๆแม่ดวง (นั่งกลาง)
 

                  วันที่ 5 กันยายน 2563  ฉันเพลที่สวนของ "แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ (เจ้าภาพถวายรถไฟฟ้า)" บ้านปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  แสดงธรรมฉลองศรัทธาคณะญาติโยมสมควรแก่เวลาจึงเดินทางกลับวัด  คงเหลือแต่เมล็ดพันธุ์ วิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นแห่งธรรม ให้ญาติโยมทั้งหลายนำไปปฏิบัติเท่านั้น

พ่อตือสนทนาธรรมภัตตาหารเพลฟังธรรม - รับพร
ของหวานระหว่างทางกลับเข้าวัดแม่เต็มส่งถึงวัด

                  ฤดูฝนปีนี้ดำเนินมาถึงวันนี้ (10 กันยายน 2563)  พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรจ้างรถมาตัดหญ้า  พัฒนาบริเวณวัดให้มีความสะอาดเรียบร้อยไม่รกรุงรัง  อีกทั้งเป็นการต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี ดำเนินงานโดยโยมถนอมรัฐ ชลอเลิศ  ที่จะมาทอดถวายวันที่ 20 กันยายน 2563 นี้  จุดประสงค์ผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อรวบรวมเงิน สมทบซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโรงครัว ที่ปัจจุบันมีแต่โครงเหล็ก

                  วัดป่าดงยาง ตั้งบนพื้นที่ 300 ไร่ อยู่กึ่งกลางของ 3 ตำบลในปัจจุบัน  จึงเป็นสถานที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้แสวงที่มองเห็นอย่างแท้จริง  ชาวบ้านธรรมดาที่มองเห็นและรู้ว่ามีเห็ดหลายชนิดเกิดขึ้นที่ป่าแห่งนี้ จึงพากันเข้าวัดเก็บเห็ด,  ผู้แสวงที่มีบุญกุศลเป็นจุดประสงค์ของชีวิต ที่มองเห็นจึงพากันมาฝึกอบรมจิตใจตนเองให้มีสติปัญญาที่ถูกต้อง,  ผู้ที่มีความศรัทธามีความพากเพียรมีกำลังทรัพย์ ก็พากันมาสร้างเสนาสนะไว้ในบวรพุทธศาสนาที่วัดป่าดงยางแห่งนี้, และนักบวชที่เห็นภัยของวัฏฏะ ก็มาอาศัยความสงบสงัดของป่าแห่งนี้บำเพ็ญภาวนา มีหลวงตาเป็นต้น,

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2563

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 2,000 บาท  เป็นค่าอาหาร - ค่าน้ำค่าไฟ

 

 

วันที่ 10 กันยายน 2563 (วันพระ)

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี  2,999 บาท   เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง  เดือนกันยายน 2563  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 
 
บันทึกในไดอารี่