วันที่ 10 ธันวาคม 2561

*แม้มองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์  ก็ยังขวนขวายหาหยิบยืมคนอื่นเพื่อมาให้ยืมต่อ  ขอบใจหัวใจดวงนี้  และขอบใจมากฯ*

                 เดินทางกลับถึงวัดป่าดงยาง  เช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2561 จนถึงวันนี้ (10 ธันวาคม)  ยังคงพยายามแก้ไข "เพื่อให้น้ำที่วัดไหล เพื่อให้พอมีน้ำอาบน้ำใช้ตามอัตภาพ" ตามกำลังที่สามารถพอทำได้  คงมีเพียงเฉพาะผู้แสวงที่มีความเป็นทิพย์เท่านั้น  จึงจะสามารถมองเห็นเข้าใจและรู้ได้อย่างชัดเจน    สิ่งใดฯจะเกิดขึ้นก็ตาม  แต่ชีวิตของเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป ตามอัตภาพความเป็นจริง

ปั๊มหมดอายุไขอุปกรณ์ชุบชีวิตหมอรักษาโรค
พิธีเสกคาถาผู้มีความหวังพักเหนื่อย

                 หลังจากมีผู้ให้ยืมมาเป็นทอดฯ จนเงินจำนวนนั้นมาถึงหลวงตา  จึงได้ไปหาซื้อซัมเมิร์สตัวใหม่มาทดแทนตัวเดิมที่หมดอายุไขแล้ว  และซื้ออุปกรณ์ต่างฯเพื่อการดึงน้ำจากในบ่อ  เพื่อให้สามารถนำน้ำนั้นมาใช้บนดินบริเวณที่เรียกว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น" (วัดป่าดงยาง) แล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องหวังอีกครั้ง  หวังว่าการนี้จะสำเร็จลุล่วงภายในวันนี้  ถึงแม้ความหวังนี้จะเคยคลาดเคลื่อนมาก่อน  วันแล้ววันเล่าก็ตามที

 

คุณทานตะวัน

วันที่ 9 ธันวาคม 2561

         คุณทานตะวัน  นำเงินมาเป็นทอดฯ เพื่อให้หลวงตายืม สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย "โครงการน้ำไหลไฟเสถียร" ที่วัดป่าดงยาง  เป็นจำนวนเงิน  60,000 บาท (หกหมื่นบาท)

 
 
บันทึกในไดอารี่