วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

                  สายวานนี้ "หลวงพ่อท้าว" เจ้าคณะตำบลเมืองเปลือยมาเยี่ยมอีกครั้ง พร้อมกับรถตู้และคนขับรถคู่ใจคนเดิม ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวกุฏิดอกแก้วจึงเป็นที่รองรับหลวงพ่อในครั้งนี้  หลังจากกราบท่านแล้วการสนทนาธรรมภาษาพระก็เริ่มขึ้นเหมือนทุกๆครั้ง คนขับรถก็นั่งสมาธิตามปกติเหมือนที่เคยปฏิบัติมา จนถึงเวลาเกือบเที่ยงท่านจึงเดินทางกลับ  สังเกตุเห็นความชราภาพของหลวงพ่อเพิ่มมากขึ้น  แน่นอนที่... สุดชีวิตที่ผ่านประสบการณ์มามาก บั้นปลายของชีวิตย่อมปรารถนาความสงบ  แต่ท่านจะสามารถสลัดภาระเครื่องผูกรัด ที่มัดใจของท่านได้มากเพียงใด  การพบปะสนทนาธรรมในครั้งนี้อาจทำให้ท่านมีหัวใจที่เด็ดเดี่ยว ปฏิบัติพาใจของท่านเอง สู่ความเป็นอิสระจากภาระทั้งปวงก็เป็นได้

                  ปกติทุกๆปีช่วงวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้ไปสนองงานรับใช้ท่านเจ้าคุณที่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ในปีนี้มีโรคโควิด-19ระบาด กิจกรรมต่างๆจึงถูกยกเลิกไป "วัดป่าดงยางจึงเป็นสถานที่กักตัวสำหรับหลวงตา" วันวิสาขบูชาจึงเดินทางออกจากป่า ไปโปรดโยมแม่และญาติๆ ที่บ้านหนองม่วง ด้วยรถไฟฟ้าของวัด  การใช้ชีวิตเพื่อการบูชาที่วัดป่าดงยางแห่งนี้ เข้าสู่ปีที่ 8  สำหรับผู้ใส่ใจพิจารณาอย่างละเอียด อาจเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เห็นคุณค่าของชีวิตตนเองมากขึ้น  "อาจเป็นดังเช่น คำภีร์ที่ไร้อักษร"

09.54 น. วานนี้เข้าบ้านโปรดโยมแม่เช้าวันวิสาขบูชา
โยมแม่ - ญาติๆเพลวันวิสาขบูชาแม่เต็ม บ้านปอภาร

คุณบุญรวยคุณพัชรียาคุณแหว๋ว  จ.ร้อยเอ็ด

                  ช่วงกักตัวโควิด-19เช่นนี้  มีศรัทธาญาติโยมทางไกลเป็นห่วง จึงได้ทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบ้าง ส่งอาหารมาทางพัสดุบ้าง  ส่วนที่ระบุเรื่องใช้จ่าย หลวงตาก็ทำตามเจตนารมณ์ของเจ้าภาพ  แต่บางส่วน (ที่ไม่ได้ระบุ) หลายสิบ หลายร้อย บางพัน ก็นำไปใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ค่ารถเข้าเมือง, ซื้อของใช้ส่วนตัวเป็นต้น  ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณ ที่มาในรูปแบบต่างๆ ทำให้รายจ่ายประจำทุกๆเดือน มีค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ตผ่านไปได้  จนปัจจุบันเป็นปีที่ 8 แล้ว  แม้บางครั้งบางเดือนจะต้องใช้คาถา "อุเบกขา" บ้างก็ตาม

 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

        คุณปิงปอง  ทำบุญด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ส่งมาทางขนส่งเคอรี่ จำนวน 1 กล่อง (ช่วงกักตัวโควิด-19)

 

 

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีจำนวน 3,000 บาท (ช่วงกักตัวโควิด-19)

 

 

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

         คุณมะปราง ภมรมาศ  ทำบุญวันวิสาขบูชา เป็นค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,000 บาท (ช่วงกักตัวโควิด-19)

 

 

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

        คุณบุญรวย กิจชัยเจริญ จ.อุตรดิตถ์  ทำบุญจำนวน 1,000 บาท  สำหรับซื้อของขบฉันให้หลวงตา (ช่วงกักตัวโควิด-19)  ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

        แม่ณี ชุลินดา ม่วงมี  จ.สิงห์บุรี  ทำบุญส่งปลาหมึกแห้ง มาทางขนส่งเคอรี่ ราคา 710 บาท (อาหารช่วงกักตัวโควิด-19)

 

 

 

วันที่ 28 เมษายน 2563

        คุณแหว๋ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีจำนวน 1,000 บาท  หลายวันต่อมาจึงทราบชื่อเจ้าของเงินผู้ใจบุญคนนี้  ภาพเพิ่มเติม

 

 
 
บันทึกในไดอารี่