วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  วันนี้มีคณะศรัทธาญาติธรรมต่างอำเภอ มาเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมจำนวน 5 คน  กำหนดการปฏิบัติที่วัดป่าดงยาง 5 วัน 5 คืน ทุกคนต่างนำอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วยเช่น ข้าวสารอาหารแห้ง, เต็นท์, ไฟฉาย, เป็นต้น

                  เช้าวันนี้แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ มาถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร 2 องค์ อีกทั้งนำรถไฟฟ้าที่ชำรุด (ใช้การไม่ได้ตั้งแต่เย็นวันที่ 7 ก.พ.64) ไปซ่อม  นอกจากเป็นเจ้าภาพซื้อรถไฟฟ้าถวายแล้ว ยังช่วยดูแลรักษาซ่อมบำรุง  สาธุ สาธุ สาธุ

หลวงพ่อโสธรญาติธรรมต่างอำเภอถวายสบู่-ยาสีฟัน
ถวายพระพุทธรูปรถไฟฟ้าไปร้านซ่อมแม่เต็ม มงคลสวัสดิ์
 

                  วันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2564  รีวิวชีวิตความเป็นอยู่ด้วยรูปภาพตามวันเวลา  "บันทึกในไดอารี่บุญ"

บางเวลาก็เป็นช่าง
(ปกติที่วัดป่า)
โยมบ้านปอภาร
(วันที่11กพ.64)
โยมบ้านโนนสว่าง
(วันที่12กพ.64)
 

                  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564  ระบบน้ำและไฟมีปัญหาเรื้อรังต้องดูแลรักษาซ่อมแซมมาโดยตลอด อาการหนักล่าสุดไม่สามารถใช้งานได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม  อีกทั้งขณะนั้นมีคุณยายต่างอำเภอมาปฏิบัติธรรมที่วัดด้วย  คิดพิจารณาอยู่2คืนในที่สุดจึง ขอยืมเงินผู้เฒ่าที่สะสมรายได้จาก "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" มาซื้อสายไฟอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมให้ระบบน้ำและไฟใช้การได้  การบำรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยเย็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์

                  ต่อมาโยมลูกศิษย์ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น  เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนเงินยังชีพผู้สูงอายุของผู้เฒ่า จึงให้หยิบยืมเงินตามภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้  ทำให้ที่วัดป่าดงยางจึงยังคง มีน้ำที่ไหลไฟที่สว่าง อยู่จนปัจจุบันวันนี้

บางเวลาก็เป็นช่างช่างตรวจเช็คซ่อมเสร็จแล้ว

สายไฟ 500 เมตรโยมแม่ผู้อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์ให้ยืม
 

                  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  คณะศรัทธาบ้านปอภาร พร้อมด้วยญาติธรรมจากจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกันมาทำบุญ ถวายถ้วย,ชาม,ช้อน,แก้วน้ำ และภัตตาหารเพล ที่วัดป่าดงยาง ชื่อภาพว่า "โควิดไม่เป็นอุปสรรค"

  
วันถวายถ้วยชามวันศีลวันพระวันถวายถ้วยชาม
 

                  วันที่ 31 มกราคม 2564  โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน คุณถนอมรัฐ ชลอเลิศ "ผู้ริเริ่มผู้นำ" เหตุบ้านคุณแม่มะลิประสบอัคคีภัย ด้วยความเป็นสายบุญร่วมกัน  คุณถนอมรัฐได้มาปรึกษากับเจ้าอาวาส  ในที่สุดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนก็เกิดขึ้น

แม่มะลิ ผู้ประสบภัยคุณถนอมรัฐและคณะแม่ศีลทุกวันพระ

                  เฉพาะที่วัดป่าดงยางแห่งนี้ เป็นปีที่ 9 ที่ได้มาอยู่  จิตดวงนี้ยังคงมีสภาพอยู่เช่นเดิม  หากแต่ภายนอกอันประกอบด้วยบุคคล สังคม ที่เกี่ยวข้องก็ยังดำเนินไปตามกฏแห่งธรรมชาติ มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ของความเป็นคู่ๆเช่น สรรเสริญนินทา, รักชัง, ผิดถูก, เป็นต้น  มนุษย์ทุกคนมีฉันทะมีศรัทธา มีความเข้มแข็งอดทน  กาลเวลาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเท่านั้น เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพากเพียร ความมั่นคง  ที่เราท่านทั้งหลายมีมากน้อยแตกต่างกัน

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี  เพื่อจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  จำนวนเงิน  2,999 บาท

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

        คุณปัญญดา (แม่ล้อม) สัมมิตร  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  จำนวน  1,000 บาท 

 
 
บันทึกในไดอารี่